Karibu - musik och kulturverksamhet för barn i Bergsjön

 

Karibu är en mötesplats för barn kring musik och kultur i Bergsjön. Verksamheten är ett gemensamt projekt mellan Räddningsmissionen och Svenska kyrkan i Bergsjön. Varje onsdag eftermiddag kommer barn mellan 12 och 17 år till Bergsjöns kyrka för att spela instrument, sjunga, dansa och skapa musik. Karibu fungerar både som en mötesplats och en pedagogisk verksamhet där barnen får möjlighet att utveckla sin och kulturens kreativa kraft. 

Syftet med Karibus verksamhet är att: 

  • Barnen och ungdomarna ska hitta glädjen i musiken och skapandet.  

  • Hjälpa barnen att genom kultur, musik och skapande hitta sitt alldeles egna språk och ha möjlighet att kunna uttrycka det i nya former.  

  • Erbjuda en berikande gemenskap. När man använder musiken och dansen som språk kan språk- och kulturbarriärer lättare överbryggas. 

Verksamheten bygger på FN:s konvention för barns rättigheter där en viktig del handlar om barns rätt till fritid, lek, utveckling och att få förståelse för andra och sig själv. Verksamheten är finansierad dels av föreningsbidrag från Göteborgs Stad och dels av gåvomedel från Räddningsmissionen. 

Bilder från en vanlig kväll på Karibu!

Kontakta oss

Har du några frågor kring Karibus verksamhet? Välkommen att höra av dig till oss!