Digitalt samtalsstöd "Inte mitt fel"

8 september, 2021

Räddningsmissionens verksamhet Solrosen i Göteborg och Umeå Stadsmissions verksamhet Kumulus har tillsammans fått bidrag från Socialstyrelsen för att finansiera Inte mitt fel, ett digitalt samtalsstöd för barn och unga med en frihetsberövad familjemedlem.

- Det känns stort och viktigt att få presentera den här plattformen till vår målgrupp, särskilt med tanke på den ökade belastningen i och med pandemin, säger Line Fuchs, verksamhetsledare på Solrosen i Göteborg.

Idag har 30.000 barn en förälder i fängelse eller frivård och årligen berörs ca 160.000 barn av att en förälder döms för brott. Trots det stora antalet barn och familjer som påverkas är stödet till dessa familjer begränsat. På många håll i landet saknas fysiska mötesplatser helt och hållet. 

- Inte mitt fel kommer göra det möjligt för oss att erbjuda ett likvärdigt stöd, oavsett var i landet man bor. Det känns väldigt rätt i tiden, säger Caroline Ahlgren, familjestödjare på Kumulus, Umeå.

Den digitala plattformens namn, Inte mitt fel, syftar till att belysa att många barn och ungdomar till frihetsberövade föräldrar ofta själva tar på sig ansvar för föräldrarnas handlingar. De blir drabbade av något som ligger utanför deras kontroll och känner skuld och skam över det som hänt. Därför menar Solrosen och Kumulus att det är viktigt att poängtera för dessa barn att det som hänt inte är deras fel och att det inte finns någonting de hade kunnat göra gör att förhindra det som skett. 

Projektet är finansierat av Socialstyrelsen och startar 8 september. Samtalen som förs med barnen är utformade utifrån Solrosmodellen som skapats av medarbetare med lång och beprövad erfarenhet. Modellen har utvärderats med mycket goda resultat. 

- Vi som tar emot videosamtalen på Inte mitt fel är familjestödjare med stor vana av att lyssna, besvara frågor och komma med råd, säger Line Fuchs, verksamhetsledare på Solrosen i Göteborg.

 

Mer information om samtalsstödet

Solrosen Solrosens stöd till barn, unga och anhöriga Barnrätt Solrosen