Solrosens arbete ger resultat på regeringsnivå

8 april, 2021

Sedan Solrosen startade sin verksamhet med stöd för barn med en frihetsberövad förälder för 20 år sedan har kunskapsspridning och påverkansarbete varit en invävd del av arbetet. Tillsammans med sina samarbetspartners har Solrosen de senaste åren växlat upp sitt arbete för att se konkreta resultat. I veckan nåddes Solrosen av glada nyheter; För första gången inkluderas barn till frihetsberövade i satsningar från regeringen som berör barn som anhöriga. 

Barn till frihetsberövade löper större risk att hamna i egen kriminalitet, trots det faller dessa barn alltför ofta mellan stolarna. Gemensamt med organisationer som Erikshjälpen och Bufff, Kumulus och Vårsol har Solrosen uppvaktat politiker, skrivit debattartiklar och lyft barnens situation. Detta arbetet har nu gett resultat, och Socialstyrelsen har nu fått i uppdraget att bland annat stärka stödet till barn med frihetsberövade föräldrar.  

Vi frågar Line Fuchs, verksamhetschef på Solrosen, hur den här nyheten togs emot.  
– Det här känns fantastiskt! Nu förväntar vi oss att det verkligen ska leda till att barn med en frihetsberövad förälder inte faller mellan stolarna när vi pratar om barn som anhöriga och att det i sin tur leder till ett utökat och stärkt stöd på riktigt.  

– Barn som anhöriga innefattar sedan tidigare barn som exempelvis har en förälder med missbruk eller en psykisk sjukdom. Att nu även barn till frihetsberövade föräldrar räknas som påverkade av sina föräldrars livssituation är ett stort erkännande för de barn vi möter, menar hon. 

Solrosen driver sina frågor vidare  

Men arbetet slutar inte här. Fuchs vill se att satsningen resulterar i riktade medel till att arbeta med målgruppen, så att varje barn får möjlighet till ett individuellt stöd i form exempelvis samtalsstöd, samt gruppsamtal med andra barn. Att kunna möta andra barn som är i samma situation, oavsett var i landet man bor, är viktigt för att dessa barn att inte behöva känna sig ensamma i sin situation, menar hon.   
– Solrosen och våra samarbetspartners har många års erfarenhet av att möta barn med en frihetsberövad förälder, en erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Vi vill vara med och utveckla det bästa möjliga stödet, avslutar Line Fuchs. 

Vill du stötta Solrosens arbete?

Ge en gåva

Solrosen Solrosen Göteborg Solrosen Borås Vårt nationella arbete Påverkan och opinion Så gör vi skillnad