Solrosen kommenterar Socialstyrelsens kartläggning av barn med frihetsberövade föräldrar

19 december, 2018

Socialstyrelsen har i dagarna kommit med en kartläggning av hur samhällets insatser för barn med frihetsberövade föräldrar ser ut. Kartläggningen visar att stödet inte är tillräckligt, vilket inte är något som förvånar oss på Solrosen. Solrosen har jobbat med barn och familjer i den här situationen i många år i Göteborg och sista åren även i Borås. Vi ser positivt på att kartläggningen har genomförts och vår förhoppning är att den ska bidra till att fler barn och unga ska få det stöd de rättmätigt är berättigade - På riktigt!

Kartläggningen visar att det är den idéburna sektorn som har den största kompetensen på området och att socialtjänsterna behöver öka sina kunskaper om målgruppens behov och situation. Vidare visar den att kommunerna behöver ta ansvar för att säkerställa att alla barn får det stöd de behöver, oavsett var i landet man bor. Detta kan gärna ske i samverkan med de idéburna organisationerna.

Läs rapporten i sin helhet här.

 Läs även mer här om Solrosens arbete.

Solrosen Solrosen Göteborg Solrosen Borås