Anmälan oegentligheter / Visselblåsarfunktion

Vid misstanke om oegentligheter Om en medarbetare, volontär eller övrig intressent misstänker att oegentligheter förekommer ska dessa rapporteras direkt till ansvarig chef. Om inte ansvarig chef är möjlig att rapportera till på grund av ärendets art eller andra omständigheter ska misstanke om oegentligheter rapporteras till någon av nedanstående:

1. Chefs chef
2. Ekonomichef eller HR
3. Direktor
4. Facklig kontaktperson

Yttersta instans för rapportering är styrelsens ordförande. Den som vill göra en anmälan kan välja att göra detta anonymt genom att skicka brev eller ringa till chef, enligt ovan. Ange inte ditt namn i brevet eller i samtalet om du önskar vara anonym.

Väljer du att göra din anmälan om misstanke om oegentligheter anonymt via detta formulär är det styrelsens ordförande som är mottagare.