Arbetsträning och öppenvård med stöd

Vi erbjuder människor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att arbetsträna hos oss. Målet är att deltagare ska kunna gå mot att bli självförsörjande i ett eget sammanhang. 
 

Arbetsträning

Göteborgs Räddningsmission har sedan 2011 drivit olika former av arbetsträning inom Arbetsförmedlingens program. Vi arbetar för att varje person som arbetstränar hos oss ska känna meningsfullhet, vara med i ett sammanhang och utöva arbetsuppgifter som gör skillnad både för den som arbetstränar och för den verksamhet man arbetar för.

Öppenvård med stöd

Vi försöker möta varje människa där den är utefter var man befinner sig i nuvarande situation. Oavsett om man vill komma ur till exempel sin hemlöshet eller missbruk, eller kanske kommer ut från sitt fängelsestraff och vill göra ett aktivt val att förändra sitt liv, så finns vi där i olika former av sysselsättningar och stöd. Vi tror att just sysselsättning i arbete, volontärtid eller annan form där man känner sig behövd och en del av en gemenskap och att utföra något, leder till förändring. Öppenvårdsprogrammet tillsammans med socialtjänst kan också innehålla boendestöd i de fall det går. I dessa olika stödprogram arbetar vi gärna tillsammans med Socialtjänst, Kriminalvård och andra instanser som vill placera hos oss.

Våra platser där vi arbetstränar och har sysselsättning

Björlanda Prästgård

På Björlanda har vi vår cateringverksamhet där man också kan arbetsträna. Förutom köket med cateringen och att köra transporter kopplat till detta så finns det en sömnad/remake samt bara att få vara en del i den fantastiska miljö som är ute på gården i form av lite odlingar, hålla gården fin och mindre andra sysslor. En fantastisk plats att få vistas på!

Matbank/Logistik/Transport/Lager

För närvarande så har Göteborgs Räddningsmission ett Matbankslager i Mölndal. Där tar organisationen in Matsvinn och använder det sedan till att tillgodose både våra egna verksamheter samt flertal andra av Göteborgs organisationer som arbetar med social utsatthet i olika former. Här går dessa livsmedel till något gott! 

Förutom transport, logistik och lagerhantering av dessa varor så arbetar man också med lösören som skänks. Det är en del av internservicen inom insamling vid event och är behjälplig all fastighetsskötsel på Göteborgs Räddningsmission.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss vid frågor om verksamheten eller för att bli placerad inom arbetsträning alternativt bli en del av öppenvårdspogrammet. Vi nås lättast mellan 9.00-14.00 på vardagar.

Kontakta Christina Berntsson för frågor som rör arbetsträning.
Kontakta Robert Johansson för frågor som rör öppenvård.