Barn utan bostad

Drygt 600 barn i Göteborgs stad saknar en egen bostad. I väntan på eget boende tilldelas barnen och deras familjer tillfälliga boendelösningar. Tanken är att man inom tre månader ska få ett eget boende, men för de flesta tar det längre tid än så, ibland flera år. Familjerna har egentligen ingen annan problematik än att de hamnat utanför den svårtillgängliga bostadsmarknaden. 

Med hjälp av volontärer kan vi besöka några av dessa boenden och anordna verksamhet för barnen. Vi leker, tävlar, pysslar och läser läxor. Samtidigt träffar vi barnens föräldrar och kan vara ett stöd i samhällsguidning på olika sätt. 

Verksamheten drivs inom ramen för ett IOP, som vi på Räddningsmissionen har tillsammans med Göteborgs stad. 

Varför behövs den här verksamheten? 

Barn som lever utan en fast bostad kämpar på många olika områden. De kan ha en lång resväg till skolan, de kan ha svårt att delta i aktiviteter eftersom de inte vet hur länge de bor i området och de kanske inte vill eller kan ta med kompisar hem. Då kan vår verksamhet vara ett tillfälle då man får göra något för sin egen skull. Vi löser inte bostadsbristen, men målet är att barnen ska få lättare att hantera den situation de lever i.  

Kontakta oss

Vill du ha mer information om verksamheten eller är du intresserad av att bli volontär?
Välkommen att kontakta oss.