Tränings- och referenslägenheter på Vasagatan

 

Boendeteamet erbjuder tränings- och referensboende i lägenheter på Vasagatan för människor som lever med samsjuklighet och/eller ett missbruk. I många fall leder dessa faktorer till hemlöshet, därför har Boendeteamet en viktig lucka att fylla. Vi arbetar tillsammans med de boende för att stötta dem i att komma vidare till ett mer självständigt och stadigvarande boende. 

Boendeteamet har 14 platser för kvinnor och män. Vi erbjuder ett individualiserat stöd som utgår från den enskildes behov. Vi samverkar med socialtjänst och öppenvård. En viktig utgångspunkt i arbetet är den enskildes motivation och önskan om förändring. 

Vi arbetar med kontaktmannaskap och upprättar, gemensamt med den enskilde, en individuell genomförandeplan och gör löpande uppföljningar. I vårt arbete använder vi metoder som motiverande samtal, återfallsprevention, ESL och lågaffektivt bemötande. Vår personal ger stöd i drogfrihet och arbetar kontinuerligt med boendeförmågan. 

Vi arbetar med att upprätta varaktiga kontakter, som samtalsstöd, kontakt med vårdcentral eller andra myndigheter. Stöttande kontakter som ska finnas kvar efter det att den boende har lämnat vår verksamhet och flyttat vidare. 

 Alla placeringar sker via socialtjänsten.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring boendeteamet.

031-712 13 70