Boende Vasa

Under våren 2021 öppnade vi ett nytt kollektivboende på Vasagatan för människor i missbruk och samsjuklighet som vi kallar Boende Vasa. I många fall leder samsjuklighet och/eller ett missbruk till hemlöshet, därför har Boende Vasa en viktig lucka att fylla i samhället. 

Person på Räddningsmissionens boende Boende Vasa i Göteborg tittar ut genom ett fönster.

3 fakta om Boende Vasa

  • Riktar sig till personer med missbruk och/eller samsjuklighet. 

  • 17 platser totalt– kollektivt jourboende och träningslägenheter.

  • Samtliga boendeformer är drogfria boenden, men vi ger många chanser. 

 

Starten på ett drogfritt liv

Vi erbjuder våra klienter ett individualiserat stöd som utgår från den enskildes behov och arbetar med att stötta dem i att komma vidare till ett mer självständigt och stadigvarande boende. En viktig utgångspunkt i arbetet är den enskildes motivation och en önskan om förändring, som vi arbetar kontinuerligt med att hålla uppe. 

Jourboendet är första steg där det görs en kartläggning vad man behöver hjälp med. I nästa steg kan en gå vidare till en egen träningslägenhet samtidigt som du stannar i huset och i din kontakt med personalen. Återfall straffas inte utan personalen och klienterna jobbar tillsammans för att hitta tillbaka till motivationen och boendeförmågan. Alla klienter har en kontaktperson som följer hela processen. 

 

“På Räddningsmissionen vill vi möta människor i ögonhöjd och det jobbar vi med även på Boende Vasa. Vi vill att de ska känna sig sedda, värdefulla och respekterade. Många av dem som kommer hit har så dålig självbild. Här ska de kunna känna att det finns någon som tror på dem. Hoppet är en så viktig faktor för att ta sig ur en destruktiv livssituation. Det är det viktigaste vi kan ge dem.  

 

Ett boende mitt på Vasagatan

“Många klienter var oroliga hur det skulle se ut i lokalerna innan de kom hit, så det kändes underbart allt kunna presentera något vackert.

Det gör något med personers självkänsla att få känna att man är värd att ha det fint runt omkring sig. Det gäller att ha en bra personal och bygga en miljö som känns trygg och hitta hopp när livet känns hopplöst. Det är många pusselbitar som hittat sin plats i och med detta projekt, exempelvis att Anonyma narkomaner har träffar i samma hus är positivt för våra boende. Det gör att steget att gå dit blir mindre” 

Madeleine Forsén, enhetschef 

Personalen 

Boendeteamet finns till för klienterna. De har sovande jour, metoderna som används är lågaffektiva och det finns en hög kompetens. Personalens viktigaste uppgift är att hitta styrkor i alla människor och motivera till att alla ska kunna se ett bättre liv framför sig. 

Alla klienter har en kontaktperson som följer hela processen. De finns där för alla delar av vardagen, att peppa klienten att gå på möten eller prata över livets utmaningar över en kopp kaffe. Ofta växer relationer fram genom förtroende och respekt som kan hjälpa på sätt samtalsterapi inte kan. Stöttande kontakter ska finnas kvar efter det att den boende har lämnat vår verksamhet och flyttat vidare.  

Klienterna 

På Boende Vasa ser vi alla som unika individer med sina egna utmaningar. De som kommer och söker hjälp kan därför vara just vem som helst, från olika klasser och olika livsöden: någon som har befunnit sig i en extrem situation, eller någon som lever till synes ett normalt liv. Något klienterna alla har gemensamt är en vilja för att förbättra livet.

Att inte känna sig bestraffad, diskriminerad eller annorlunda på grund av sin situation är en del av Räddningsmissionens arbete med en värdegrund av “möten i ögonhöjd”. Vi på Boende Vasa menar att vem som helst kan falla in i ett beroende, och vem som helst kan behöva hjälp att ta sig ur det. Vi ger klienterna möjligheten att utveckla förtroende till sin kontakt genom ömsesidig respekt.

Boendet 

Kollektivboendet är ett jourboende och starten av ett drogfritt liv. Det är en kortsiktig lösning där det görs en kartläggning vad man behöver hjälp med. Det som är unikt med Boende Vasa är att du kan i nästa steg kan gå vidare till en egen träningslägenhet samtidigt som du stannar i huset och i din kontakt med personalen. Totalt finns 17 platser och placeringar kan variera från en vecka till ett halvår och ibland mer.

Vår personal ger på boendet stöd i drogfrihet och motivation samt arbetar kontinuerligt med boendeförmågan. Boende Vasa arbetar även med att upprätta varaktiga kontakter, som samtalsstöd, kontakt med vårdcentral eller andra myndigheter. Vi samverkar bland annat med socialtjänst och öppenvård.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring Boende Vasa.

 

Person på Räddningsmissionens boende Boende Vasa i Göteborg tittar ut genom ett fönster.
Boende Vasa vill hitta guldet i människor

Under våren har vi öppnat ett nytt kollektivboende på Vasagatan för människor i missbruk och samsjuklighet som vi kallar Boende Vasa. Det är ett akutboende där vi välkomnar människor som vill förändra sina liv. Här får man bo allt från några veckor till ett halvår för att sedan gå vidare till ett liv i drogfrihet. 

Läs mer