Kollektcirkulär

Två gånger per år skickar vi ut kollektcirkulär till församlingar där vi berättar om olika verksamheter som man som församling kan ge en gåva till. Här nedan hittar du aktuella kollektcirkulär som innehåller information om verksamheten samt hur kollekten kan föras över till Räddningsmissionen. 

"Får man älska en pappa som sitter i fängelse?"

Barn som lever med en förälder i fängelse är en mycket utsatt och ofta dold målgrupp. Ofta tvingas de leva med många olika känslor av skuld, skam, hat, längtan och kärlek. En fråga som nästan alla dessa barn ställer sig är: Får man älska en pappa som sitter ifängelse? Måste man det? 

Solrosen är en verksamhet inom Räddningsmissionen som under många år har mött barn med frihetsberövade föräldrar i Västsverige. Just nu har vi 199 inskrivna barn som regelbundet möter oss i gruppverksamhet, enskilda samtal och lägerverksamhet. Dessutom stöttar vi deras föräldrar och har familjeaktiviteter som öppet hus varje vecka. Under 20 års tid har vi sett hur barn har förvandlats i mötet med oss och med andra barn som har samma
erfarenheter. När sår läggs till sår så sker ofta mirakel.