Ledningsgrupp

Emil Mattsson
Direktor

Katerina Ingenlath
Biträdande direktor

Josefin Landén
Ekonomichef

Jenny Axebrink
Områdeschef idéburen välfärd

Sandra Stene
Verksamhetsstrateg

Ida-Lina Frisell Aasland
Områdeschef socialt företagande

Emma Simonsson Vento
Områdeschef social & kvalitet