Ledningsgrupp

Emil Mattsson
Direktor

Jenny Axebrink
Verksamhetsledare Barn och familj

Ulrika Falk
Verksamhetsledare Utsatta EU-medborgare och papperslösa

Martin Fredriksson
Ekonomichef och HR-ansvarig

Line Fuchs
Verksamhetsledare Solrosen

Sandra Stene
Verksamhetsstrateg

Johanna Korol
Områdeschef funktionshinder och idéburen välfärd

Katerina Ingenlath
Insamlings- och kommunikationschef

Patrick Hansén
Verksamhetschef Hemlöshet

Isabella Windolf
HR-ansvarig