Ledningsgrupp

Emil Mattsson
Direktor

Katerina Ingenlath
Biträdande direktor

Hans Hägg
Tillförordnad Ekonomichef

Jenny Axebrink
Områdeschef idéburen välfärd

Sandra Stene
Verksamhetsstrateg