Besöksrum på barnens villkor

6 september, 2018

Solrosen ingick våren 2016 i en studie som fokuserade på besöksmiljöer för barn som besöker en förälder vid svenska fängelser. Anna Hydén som studerade på Child Culture, vid HDK (Högskolan för design och konsthantverk), vid Göteborgs Universitet gjorde sin masteruppsats och höll i en studie i samarbete med Kriminalvården. Vi arbetade med referensgrupper av barn och ungdomar, med fokus på hur målgruppen själv skulle önska att besöksmiljön ser ut på anstalter och häkten.

På påsklovet bjöd Anna oss till en workshop i HDK:s lokaler där barnen bl.a. med pennor, papper, lampor, kartong, lampor för att skapa stämningar, olika moduler och flyttbara väggar, fick uttrycka nya idéer för hur man skulle vilja utforma dessa platser. Barnen bidrog med kloka tankar och smarta lösningar på hur man kan göra besöksmiljön trevligare att vistas i. Då även Kriminalvården fanns med i denna studie var ett av delmålen med detta arbete att möjliggöra förändring i besöksmiljön på Högsbo anstalten, något som länge varit efterfrågat av barn, föräldrar och personal som kommer/är i kontakt med anstalten. På sikt hoppas man även att detta kan leda till en nationell modell för att förbättra och barn anpassa besöksmiljön på samtliga häkten och anstalter i landet.

Vid ett annat tillfälle hade vi ytterligare en workshop, fast den här gången var vi i Solrosens egna lokaler. Under denna workshop fick barnen fundera lite extra på vad det är man vill göra i besöksrummen i fängelse och häkte när man besöker sin förälder. Barnen och deras föräldrar hade många idéer som de delade med sig av. Den här gången jobbade vi i en mindre skala med små rumsmodeller av kartong. Vi använde oss av lera, färgpennor, tyger, fina tapeter och självlysande stavar som skapade en mysig stämning i miniatyrrummen. Det var god uppslutning och många var väldigt nöjda och utryckte hur viktigt detta kändes. Vi pratade om vikten av barns delaktighet i samhället och inte minst i frågor som direkt rör dem. Barn har ofta mycket att säga, vi vuxna glömmer bara ofta bort att tillfråga dem om hur de ser på saker och ting.

"När barnen kan styra över hur inredningen ser ut och fungerar kanske de också upplever sig ha mer kontroll över själva besökssituationen" Anna Hydén, designer.

 

Solrosen Solrosens stöd till barn, unga och anhöriga