Communityskolan Tynnered söker lärare!

17 mars, 2021

Till hösten öppnar Räddningsmissionens skola Communityskolan Tynnered vid Opaltorget! Nu förbereds start med 2-3 klasser i åk 7 i augusti. För ett par veckor sedan började vår rektor Ingrid Lindblad som nu är i full gång med att rekrytera lärare.

- Det känns så roligt att äntligen vara på plats och se till att göra Communityskolan Tynnered till den bästa skolan för Tynnered. Mitt största fokus de här första veckorna som rektor är att hitta och anställa personal till skolan. Det är så klart lärare men även alla andra som ska arbeta i skolan. Lärarna vi söker ska ha ett fokus för lärande och vilja att alla elever ska lära sig så mycket som möjligt, samtidigt ska de vara duktiga på att skapa ordning, trygghet och lugna grupper. Parallellt pågår arbetet med att forma Communitydelen, allt det som sker efter skoltid men även under skoltid för att skapa en bra och trygg miljö för eleverna, berättar Ingrid.

Nu har rekryteringen kommit igång av lärare och teamet som arbetar med Communityskolan Tynnered ser med spänning fram emot att ta emot ansökningar.
- Vi söker efter grundskolelärare som har legitimation och erfarenhet av att arbeta på högstadiet. På Communityskolan har vi ett stort fokus på kunskap och bildning, så lärarna kommer behöva tycka att utbildning är det vackraste vi kan ge till våra ungdomar. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att öppna upp världen för eleverna. Vi kommer lägga vikt vid att lärarna behöver vara duktiga på att skapa lugn och ro i klassrummet. Eftersom det är en uppstart av en helt ny skola så är det bra om man gillar att att tillsammans med kollegor vara med och bygga upp en helt ny verksamhet. Vi söker både ett antal lärare för heltidstjänster men även några deltidstjänster, berättar Ingrid.

Communityskolan har som mål att vara en skola som är till för hela området och samhället. Detta betyder bland annat att skolan kommer samverka med många andra aktörer och vara öppen även efter skoltid med olika aktiviteter för att skapa trygga mötesplatser för barn och vuxna i närområdet. ⁠

- Communitydelen är det som binder ihop skolan med våran omvärld i Tynnered där vi verkar och det är det som gör oss till något mer än en vanlig skola. Våra framtida lärare kommer även vara engagerade i det som händer efter skoltid, säger Ingrid.

Framöver kommer det även rekryteras annan personal så som skolsköterska, kurator och adminstratör, men just nu är det fokus på skola. 
- För de som är intresserade av de tjänsterna får man gärna hålla utkik på vår hemsida, säger Ingrid. 

 

Intresserad av att bli lärare
på Communityskolan Tynnered?

Läs mer

Räddningsmissionens Communityskolor Communityarbete Räddningsmissionens Communityskolor Studiestunden