Ledare: För alla människors väl

17 december, 2018

Återigen är det mörkt och kallt. Årstidernas skiftningar är obevekliga. Ingen kommer undan, åtminstone inte i det här landet. Och att vi börjar närma oss jul märker alla organisationer som arbetar med socialt utsatta människor. Aldrig är engagemanget så stort som nu. Plötsligt hör många av sig och vill bli volontärer. Plötsligt strömmar det in pengar till verksamheten från privatpersoner och företag. Och det kanske inte är så konstigt? Är det någon gång på året som klyftorna mellan människor syns så är det nu. Vissa har det, åtminstone på ytan. Brasan som sprakar, familjen som samlas, glöggminglet och adventskaffet. Andra har det inte. Kylan, mörkret och ensamheten är ett helvete för många.

Mitt i detta gap har Räddningsmissionen verkat i snart 70 år. I samverkan med andra goda krafter har vi försökt göra livet så drägligt som möjligt för människor i hemlöshet och social utsatthet. Arbetet är mångfacetterat: vi serverar gröt, driver härbärgen, hjälper någon att återfå en skadad relation till en socialsekreterare, ordnar soppgudstjänster, förmedlar boende till en hemlös barnfamilj, mobiliserar hemlösa genom drama och teater, lär Faktum-försäljare tala svenska eller för någons talan på en vårdcentral. 

Och arbetet behövs mer än någonsin, hemlösheten växer.

Hur är det möjligt med en växande hemlöshet trots en så hög allmän levnadsstandard och så många år av högkonjunktur? Ja, den frågan borde hålla politiker sömnlösa om nätterna.

Den goda nyheten är att hemlöshet är ett problem som går att lösa. Visst kommer det att krävas resurser och tankemöda, det är komplicerat. Men mänskligheten har åstadkommit mycket mer avancerade saker än så. Vad borde då göras? Första steget är att börja se rätten till bostad som en mänsklig rättighet. Vi borde se på boende precis som vi redan ser på skola och vård: att det ges till alla utan förbehåll. För att detta ska ske måste staten ta ett ekonomiskt ansvar för byggandet av billiga boenden. Varken kommunerna eller den fria marknaden kommer att lösa detta.

När du stöttar Räddningsmissionen kan du försäkra dig om två saker. Dels att vi alltid kommer att finnas för människor som av olika skäl hamnat i utsatthet. Vi finns där, alltid. Och dels kan du lita på att vi kommer göra allt vi kan för att skapa mer rättfärdiga samhällssystem. Hemlösheten ska utrotas, det går vi gärna i bräschen för.

 

Önskar dig en fin advents- och jultid. 

Emil Mattsson, Direktor på Göteborgs Räddningsmission 

Hemlöshet och social exkludering Frukostcafé Vasa – för hemlösa och socialt utsatta 35:an – en säng för natten Ledare