Pressmeddelande

5 december, 2019

Räddningsmissionen har sannolikt utsatts för oegentligheter kopplat till en av sina verksamheter. När Räddningsmissionen fick kännedom om dessa misstankar tidigare i höst gjordes omedelbart en polisanmälan. 

Samtidigt startades en internutredning, hanterad av en grupp av två erfarna och externa jurister, en revisor samt två personer från Räddningsmissionen. Utredningen har, utifrån våra misstankar om oegentligheter, granskat våra rutiner, processer och ekonomi. Styrelsen för Räddningsmissionen kommer att ta ställning till utredningens resultat och presentera eventuella åtgärder som en följd av den.

Kontaktperson: 

Emil Mattsson, direktor

emil.mattsson@raddningsmissionen.se

031-712 12 02