Tillsammans mot ofrivillig ensamhet i Göteborg 

4 oktober, 2018

I höst startar ett pilotprojekt för att motverka ofrivillig ensamhet. Genom ett unikt samarbete mellan två av Göteborgs stora idéburna organisationer kommer flera av de som har hemtjänst via Bräcke diakoni att få extra besök av vänvolontärer från Räddningsmissionen.

Många av de som har hemtjänst idag känner ett behov av något mer. Att någon ska ta sig tid att sitta ner en stund. Kanske någon att lösa ett korsord tillsammans med? Eller någon som hjälper till att knåda degen till ett bullbak?

Bräcke diakoni och Räddningsmissionen har tillsammans över 150 års erfarenhet av socialt arbete. I ett gemensamt pilotprojekt vill vi motverka ofrivillig ensamhet i en grupp som annars lätt isoleras. Genom att matcha ihop personer som idag har hemtjänst från Bräcke diakoni med vänvolontärer från Räddningsmissionen vill vi skapa ett mervärde för de vi finns till för.   

– Denna fina satsning handlar inte om att ersätta det som hemtjänsten ska göra, utan det handlar om att öka livskvalitén för en grupp som vi vet upplever ensamhet. I lagstiftningen som styr hemtjänst framgår det att hemtjänst ska "tillförsäkra den enskilde skälig levnadsnivå". Genom den här satsningen vill vi bidra till något mer för en grupp som sällan prioriteras, säger Beatrice Wikner, verksamhetschef på Hemtjänst Göteborg.

I dagens samhälle lever många personer ensamma och positiva volontärrelationer kan hjälpa till att bryta social isolering och sätta guldkant på tillvaron. Cia Hansson, volontäransvarig på Räddningsmissionen menar att satsningen är minst lika värdefull för bägge inblandade parter.

– Vår långa erfarenhet av frivilliga insatser visar att volontärmatchningar ger en betydelsefull gemenskap, socialt sammanhang och glädje. Också för volontären själv.

I projektets uppstart intervjuades målgruppen och majoriteten av de utfrågade uttryckte en önskan om denna typ av mervärde. Under hösten 2018 kommer tio av Bräcke diakonis hemtjänstkunder i Majorna/Linné matchas ihop med volontärer från Räddningsmissionen. Projektet utvärderas i början av 2019 och därefter hoppas vi kunna erbjuda denna möjlighet till fler. 

 

Vill du veta mer om volontärsatsningen? Välkommen att kontakta Cia Hansson: 

Volontär