Ledningsgrupp

Emil Mattsson
Direktor

Hans Hägg
Tillförordnad Ekonomichef

Jenny Axebrink
Områdeschef idéburen välfärd

Katerina Ingenlath
Insamlings- och kommunikationschef

Sandra Stene
Verksamhetsstrateg