Sjung språket – lär dig svenska genom att sjunga 

 

"Sjung språket" bygger på tron att sång och musik också har en pedagogisk kraft när det gäller att lära sig ett språk. I musiken finns rytmen, melodin och lusten. Att koppla sångvänliga melodier till viktiga ord är en inlärningsprocess som slår det mesta. Det är vår erfarenhet och en hel del forskning pekar åt det hållet. 

Under flera år har Räddningsmissionen tillsammans med Svenska kyrkan i Bergsjön jobbat i denna övertygelse. Flera av de sånger som vuxit fram under tiden finns här. De flesta skrivna efter önskemål från lärare och pedagoger. 

Materialet innehåller noter ackord ledarhandledning  samt CD. Läs gärna mer om projektet, lyssna på eller ladda ner sångerna på Sjung språkets hemsida!

Sjung språkets hemsida

Kontakta oss

Har ni frågor om Sjung Språket eller vill köpa materialet? Välkommen att kontakta oss!