21 februari, 2019 16:00 – 19:00
Räddningmissionens lokaler på Nordhemsgatan 12

Drömmar om en bättre skola för fler barn - dialogträff

Skolan är en av våra absolut viktigaste utmaningar. Räddningsmissionen planerar att starta en grundskola, F-9. Därför vill vi välkomna dig till en träff där vi samtalar om våra planer och tänker tillsammans kring hur vi kan tackla skolans utmaningar.

Välkomna på en dialogträff om skolan. Vi bjuder in dig som jobbar i skolan, studerar för att göra det eller är intresserad av skolfrågor till en träff där vi berättar om våra planer. Vi vill också tänka tillsammans kring hur vi skapar de bästa förutsättningarna för att alla barn ska lyckas med grundskolan. 

Alla barn har rätt till utbildning men förutsättningarna i Göteborg ser olika ut. Varannan elev i socioekonomiskt utsatta områden saknar behörighet för att söka vidare till gymnasiets yrkesförberedande program. Att lyckas med sin skolgång är en stark skyddsfaktor och ger större möjligheter till positiva livsval.

Göteborgs Räddningsmission planerar att öppna en grundskola, med förhoppning om skolstart hösten 2020. Målsättningen är att skapa en skola där alla elever får de bästa förutsättningarna att läsa vidare på gymnasienivå.

Skolan planerar att ha ett nära samarbete med Göteborgs kommun och med lokala föreningar och andra aktörer. Göteborgs Räddningsmission är en barnrättsorganisation som redan idag arbetar med läxhjälp, olika former av stöd till barn och familjer samt kulturskola för barn och unga.

Anmäl dig här nedan i formuläret senast 15 februari. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn! Vi bjuder på mat från Björlanda Catering. Träffen är i Räddningsmissionens lokaler på Nordhemsgatan 12, Uppgång B, Plan 3.

Vid frågor kontakta Niclas Hansén - niclas.hansen@raddningsmissionen.se

Barns rätt till likvärdig utbildning Läxhjälp på Lövgärdesskolan Läxhjälp på Sjumilaskolan Skola