Med engagemanget i blodet

Redan när Räddningsmissionen startade för mer än 70 år sedan var Wallenstam med och stöttade verksamheten. Grundaren Lennart Wallenstam visade att företaget ville bidra till samhällsutvecklingen med mer än att bygga och förvalta fastigheter. Filosofin om att den som har möjlighet ska man hjälpa andra som har det svårt lever i allra högsta grad vidare och genomsyrar idag företagets omfattande och genuina hållbarhetsarbete.  

Här berättar VD Hans Wallenstam om motivet till engagemanget och hur företaget ser på sitt samarbete med Räddningsmissionen.  

 

Vi träffar Hans Wallenstam på hans kontor i Wallenstamhuset i början på Avenyn. Med oss har vi en utskrift av det första numret av Din Nästa från 1957. På baksidan finns några annonser där ”Lennart Wallenstam Byggnadsfirma” finns med. Hans pekar på ett par av annonserna och skrattar till. 

– Det där är pappas leverantörer, de var säkert tvungna att vara med. 

 

Räddningsmissionen viktig för familjen  

Vi börjar prata om arvet efter pappa Lennart och förväntningarna på Hans att börja arbeta i familjeföretaget.  

– Ja, man kan nog säga att jag är född in i det här jobbet, medger Hans. I och med att mina föräldrar var engagerade i kyrkan så fick jag tidigt lära mig att man ska dela med sig, hjälpa andra människor och vara med och bidra. Så jag har nog ärvt engagemanget också. Det har liksom kommit med modersmjölken. 

Hans berättar om att Räddningsmissionen varit viktig för familjen under lång tid. 

– Pappa var mycket engagerad i både kyrkan och Räddningsmissionen och var även ordförande i Räddningsmissionen under några år. Ibland stod inte kyrkan högt i kurs, men det gjorde alltid Räddningsmissionen, berättar han.  

Hans Wallenstam pratar vidare om möjligheterna för företaget att vara en engagerad samhällsmedborgare och att, som det står på företagets hemsida; bidra med en positiv samhällsutveckling genom ”icke-kommersiella samarbeten”. Han är klar och tydlig, engagemanget går inte att ta miste på och hans svar känns genomtänkta. 

– Jag beundrar verkligen alla som är med och hjälper utsatta människor på olika sätt. Alla kan ju inte vara med personligen, så därför känns det bra för oss som företag att bidra med det vi kan genom att driva vår verksamhet så bra som möjligt och ge tillbaka lite av vår vinst. Ju bättre vi driver vår verksamhet och är bra på det vi gör, desto mer kan vi hjälpa till.  

Han berättar vidare att även under fastighetskrisen i början på 90-talet så var det en självklarhet att fortsätta stötta ett antal hjälporganisationer. 

– Det var riktigt kärvt för oss under 90-talet, berättar Hans. Men det sista vi tullade på var faktiskt våra gåvor till olika organisationer.  

 

Att verka utan att synas 

I takt med att företagens samhällsengagemang ökat pratar många om att ett äkta och välkommunicerat CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) skapar lönsamhet genom ett starkare varumärke. 

Men Hans Wallenstam gör inga kopplingar mellan socialt engagemang och lönsamhet. Hans reaktion är tydlig och motiven hämtar han från Bibeln. 

– Jag vill inte slå på trumman för att vi är generösa, det vill jag inte. Jag är, som sagt, uppfostrad i kyrkan och där lär man sig att ”den vänstra handen inte ska veta vad den högra gör” när det gäller detta. Det sitter så djupt rotat i mig. Vi ger för att vi kan och det har inget med vår verksamhet eller lönsamhet att göra. Om kunder eller leverantörer sedan vill veta vad vi gör kan vi såklart redovisa det. 

Wallenstam har de senaste åren jobbat mer med sin hållbarhetskommunikation och det finns mycket att läsa om deras engagemang på hemsidan. 

– Jo, men jag blev nästan övertalad att göra det, ler Hans. Våra medarbetare vill veta vad vi gör och jag vet att det finns en stolthet i organisationen kring detta. 

Hans understryker vikten av att den som kan bör vara med och bidra till en god samhällsutveckling. 

– Vi är väldigt många människor och företag som har möjlighet att vara med på ett eller annat sätt. Då ska vi vara det. Men våra motiv är inte lönsamhetsmässiga, utan snarare moraliska, menar han. Sedan kan man inte förvänta sig att man ska rädda hela världen. Alla måste ju bidra utifrån sina egna resurser.  

 

Engagemang som skapar stolthet 

När Hans Wallenstam tog över som VD i början på 1990-talet hade företaget ett tjugotal anställda, nu är det ca 250. Hans säger dock medarbetare, inte anställda. 

– Jag tror att de allra flesta av våra medarbetare är glada över att deras arbete genererar bidrag till de som har det tufft i samhället. Man väljer inte att jobba här om man inte står bakom företagets idéer och värdegrund. Vi har många medarbetare som har varit här länge och man stannar nog inte i en organisation som är toppstyrd och där allt bara handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt. 

När Hans pratar om värdegrund och värderingar låter det som han beskriver ett litet familjeföretag.  

– Idag är vi ju ett stort börsnoterat företag, men samtidigt så är vi ett familjeföretag med en familjär kultur och för mig är det positivt och förhoppningsvis gör det oss till ett attraktivt företag för både medarbetare och aktieägare.  

Hans återkommer till det faktum att Wallenstam letts av familjen sedan starten och berättar att hans döttrar också engagerat sig i företaget. 

– Jag hade mycket förväntningar från pappa att jag skulle börja jobba här, säger han. Mina döttrar har fått göra sina egna val. Tre av dem jobbar här, den fjärde studerar. Även om jag har jobbat en del hemma så har jag inte pratat mycket om företaget.  

 

Vill göra nytta där vi finns 

När det gäller Wallenstams sociala hållbarhetsarbete fokuserar man på att hjälpa organisationer lokalt i de städer där man finns representerade; Göteborg, Stockholm och Uppsala. 

– Vi vill göra nytta där vi finns, förklarar Hans. Vi utgår från våra riktlinjer och väljer organisationer som ligger oss varmt om hjärtat. Gärna med ett fokus på barn och ungdomar. 

I dagsläget är det ett femtiotal organisationer som Wallenstam är engagerad i på ett eller annat sätt. 

– Nu försöker vi fokusera och fördjupa de samarbeten vi har. Vi kan ju inte vara med överallt. Det kräver också ganska mycket att lära känna organisationerna, hur det fungerar, hur pengarna används och så vidare. Allt måste bygga på förtroende, berättar Hans. Vi vill också gärna veta hur vi kan bidra på bästa sätt. 

På frågan om hur Hans Wallenstam ser på samarbetet med Räddningsmissionen i framtiden kommer svaret snabbt. 

– Vi kommer alltid vara med och bidra. Ni gör ett fantastiskt jobb och har också ett fint och naturligt sätt att utveckla ert arbete. Alla borde vara med och stötta er tycker jag, avslutar Hans med ett stort leende. 

Om Hans Wallenstam

Ålder: 62  

Familj: Fru och fyra döttrar. 

Bor: I Pixbo. 

Läser: Årsredovisningar och delårsrapporter.  

Favoritapp på mobilen: Banken för att se räntan och Retriever för att se vad som skrivs och sägs om oss. 

"Det finns många exempel på Wallenstams stora engagemang men just det där när man som insamlare slipper be om hjälp utan hjälpen istället erbjuds självmant – det är ovanligt och stort. När vi sökte lägenheter till ukrainska flyktingfamiljer så hjälpte de oss inte bara med själva lägenheterna, utan även med mycket praktiskt kring själva flytten. Sedan bidrar de med mycket resurser till vårt sociala arbete både genom företagsgåvor och genom sin stiftelse. Deras långsiktiga engagemang och stora hjärta betyder väldigt mycket för oss." 

- Johanna Salenfalk, ansvarig för Räddningsmissionens företagsinsamling 


Vi välkomnar gärna fler företagsvänner som vill vara med och bidra till ett mer medmänskligt Göteborg.

Läs mer om företagssamarbeten här

Företag