”Så alla som får corona dör inte?"⁠

”Så alla som får corona dör inte?"⁠

⁠Vi har ett antal öppna mötesplatser på Räddningsmissionen där möter vi människor med olika bakgrund och där många inte har svenska som modersmål. Det är lätt att tro med den mediebevakning som finns av corona att alla har koll på läget. Vad som händer, vad corona är, hur man ska skydda sig från att bli smittad och smitta andra. Men ett viktigt uppdrag för oss under coronakrisen är just informationsspridning; att se till att alla vi träffar förstår vad som händer runt omkring oss och vad vårt gemensamma ansvar är i det. I veckan fick en av våra medarbetare förklara för två kvinnor att för de allra flesta som får corona är det en vanlig influensa. De blev otroligt lättade, eftersom de trodde att alla som blev smittade dör. Om vi ska ta oss ur coronakrisen behöver vi se till att alla är med på tåget och tar sitt ansvar, här är informationsspridning en nyckel.

Barn och familj Öppet Hus