– Vi vill skapa social förändring både för individer och samhället.

Mitt i centrala Göteborg, på Vasagatan, ligger Betlehemskyrkan. I samverkan med Räddningsmissionen finns här också Räddningsmissionens Familjecenter. Dit söker sig dagligen människor i socialt utsatta situationer för att få stöd på olika sätt. Verksamheten fokuserar på socialt och pedagogiskt stöd till barn och familjer men erbjuder också hjälp i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och länkar till övriga aktuella aktörer. Här finns också möjlighet att duscha, få en bit mat och tvätta kläder.

Ulrika Falk och Mona Lisa Pruteanu, arbetar på Familjecentret. De berättar att de sociala insatser som görs här, stora som små, gör skillnad i människors liv. Vi möts i ett av kontorsrummen på Familjecentret. Ulrika är verksamhetsansvarig och tillsammans med Mona Lisa, som är en av socialarbetarna, möter de dagligen barn, unga och familjer som av olika anledningar inte har tillgång till de offentliga sociala trygghetssystemen. – Familjecentrets verksamhet är ett samverkansprojekt med Social Resursförvaltning och är öppet för papperslösa men framförallt möter vi utsatta EU-medborgare och då främst den romska minoriteten, berättar Ulrika. När Ulrika och Mona Lisa eller någon av deras kollegor hjälper en familj, vare sig det handlar om att följa med till sjukvården, hjälpa till med myndighetskontakter eller andra aktiviteter, är fokus alltid samhällsinformation och egenmakt. Många människor de möter saknar kunskap om sina grundläggande rättigheter och skyldigheter både i hemlandet och i Sverige. – Vi pratar alltid med familjerna om framtid, om barnen och om vad de tänker sig framåt. För oss behöver den sociala förändringen ske hos individer, men också på samhällsnivå. Och vi finns alltid någonstans där emellan, säger Ulrika.

Utbildning och egenmakt i fokus

Mycket bottnar i att den romska minoriteten har lägre utbildningsnivå än majoritetsbefolkningen. Enligt Ulrika är utbildning en nyckel till en bättre framtid. ”Utbildning är ett av de mest effektiva sätten att häva fattigdom, över tid.” – Utbildning är ett av de mest effektiva sätten att häva fattigdom, över tid. Och vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, i alla projekt. Många behöver hjälp med socialt stöd och social planering. Att vara rom i Europa betyder att födas som fattig, i stort sett. Och om man ska häva det utanförskapet behöver man egenmakt, att få kontroll över sin egen situation. De flesta vi möter arbetar för att överleva dag för dag. Många har inte tillgång till sina mänskliga rättigheter, oavsett om man är i hemlandet eller i Sverige. Om man inte vet vad man har för rättigheter eller hur man får tillgång till dem, är det mycket svårare att vara del av ett samhälle, och att bli inkluderad, menar Ulrika. Familjecentret har ett bra samarbete med kommunen. I Göteborg är det en självklarhet att erbjuda alla barn en skolgång, oavsett om man är papperslös eller tillhör den grupp EU-medborgare som familjecentret möter. Något som inte är givet i många andra kommuner i landet. Detta har lett till att alla barn som varit eller är i kontakt med familjecentret idag går i förskola eller skola.

Mona Lisa vet hur familjerna har det

Mona Lisa Pruteanu kommer själv från Rumänien och minns hur det var när hon kom till Sverige för lite drygt 10 år sedan. – Jag var 22 år när jag kom till Sverige. Jag bodde i en husvagn och det var rörigt och svårt, jag var jätterädd. Men så småningom fick jag hjälp, och senare ett jobb. De människor som kom till Göteborg från Rumänien under den här perioden blev en ny utmaning för staden och i samarbete med kommunen anställde Räddningsmissionen två personer som kunde tala både romani och rumänska och en av dem var Mona Lisa. 2013 startade den öppna förskolan som idag utvecklats till Räddningsmissionens Familjecenter. Det har gått fem år sedan dess och idag arbetar Mona Lisa på centret med familjer som är i samma utsatta situation som hon en gång var. – Jag har kontakt med skolor och förskolor, med mammorna, eller med hela familjer. Vi har också en kvinnogrupp varje onsdag där vi gör olika saker. Vi vill att de ska känna sig starka. Många av dem har inte gått så många år i skolan och pratar väldigt dålig svenska, säger Mona Lisa. – Stödet jag fått i Göteborg har hjälpt mig jättemycket. Jag har fyra barn nu och de älskar skolan, säger Mona Lisa.

Husvagnsprojektet – mer än bara ett tryggt boende

Ett annat arbete som Göteborg Räddningsmission driver för utsatta EU-medborgare är ett husvagnsprojekt. – Själva idén är att vi tillsammans med en kyrka får ställa upp en husvagn intill kyrkan och att en familj får boende, tillgång till el, vatten och en kontaktgrupp i kyrkan, berättar Ulrika Falk. Tillsammans skapar vi en mindre otrygg miljö för familjen där de får bättre förutsättningar att planera sin situation, i alla fall för en period. Det kan handla om att samla in pengar, söka jobb eller till exempel bygga nytt tak på sitt hus i Rumänien. Kravet från vår sida för att man ska få bo i husvagn är att barnen går i skolan. Projektet är helt gåvofinansierat och idag finns fem husvagnar uppställda vid kyrkor runtom i Göteborg. Projektet har inte bara genererat engagemang och vänskapsrelationer med församlingarna, utan också arbetstillfällen. – Mellan 10 och 15 personer har fått arbete det senaste året. Det är ett fantastiskt resultat som vi uppnått tack vare våra gemensamma insatser. Så det finns möjligheter och hopp för dem vi möter, säger Ulrika. För fattigdomen finns det dock inga mirakelkurer. Det krävs långsiktighet. Både Ulrika och Mona Lisa menar att


Text: Alicia Wennstig

Social inkludering och migration