– Vi vill vara barnens röstbärare i samhällsdebatten.

Solrosen är Räddningsmissionens verksamhet för barn som har en förälder i fängelse. Förutom att vara ett direkt stöd för barnen och deras familjer via samtal, aktiviteter, öppna träffar och läger vill Solrosen vara en röstbärare för dessa barn i samhällsdebatten. Genom att också arbeta med opinionsbildning nationellt kan de lyfta frågan och förändra förutsättningarna för barnen och deras familjer på längre sikt. Line Fuchs, verksamhetsansvarig för Solrosen berättar mer om detta.

Varför jobbar Solrosen med opinionsbildning?

– Stödet till de barn och familjer som vi träffar behöver ske både på individuell nivå och på samhällsnivå. Socialstyrelsens kartläggning från 2018 visar till exempel att 79% av alla kommuner saknar stöd för barn med en frihetsberövad förälder. Det stöd som finns idag står vi inom den idéburna sektorn för. Vi har erfarenhet och bra metoder, men resurserna är också orättvist fördelade beroende på var i landet man bor. Vi skulle vilja jobba tillsammans med kommuner och regering för att ta fram nationella riktlinjer och riktade medel för kommunerna att arbeta med frågan.

Hur har ni jobbat med opinionsbildning under 2019?

– Till att börja med har vi startat ett samarbete med Bufff och Erikshjälpen. Vi har skrivit en rad debattartiklar i olika medier under året, men också synts tillsammans i andra sammanhang. På Barnrättsdagarna i april hade vi ett seminarium tillsammans med Erikshjälpen. Dessa dagar är ett bra forum att sprida kunskap vidare. Sedan var vi också tillsammans med Bufff och Erikshjälpen på Almedalsveckan. Även där hade vi ett seminarium, men också ett panelsamtal på Barnrättstorget. Där medverkade också Barnombudsmannen, SKL och Socialstyrelsen.

Vad betyder det att arbeta tillsammans med andra organisationer?

– Jättemycket! Det är ju första gången vi gör det tillsammans med både Bufff och Erikshjälpen och jag är väldigt glad för samarbetet. Det är en förutsättning för att kunna driva frågan vidare. Det är ju vi som är experterna i de här frågorna och vi blir starkare och tydligare tillsammans.

Vilken respons har ert arbete gett?

– Det är är ju ett långsiktigt arbete som vi just påbörjat. Men vi fick träffa jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i Almedalen och pratade vidare med henne under hösten. Där framkom det tydligt att ansvarsfördelningen för våra frågor hamnar mellan tre olika departement: socialdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet och justitiedepartementet. Vi har också fått återkoppling från hennes stab om hur vi kunde gå vidare med vårt arbete. Så det känns positivt. Nästa steg är att försöka få till ett möte med socialminister Lena Hallengren.

Under året var du också med i TV4:s ”Malou efter tio”. Hur var det?

– Det var kul och spännande! Jag tror att det är en konsekvens av att vi jobbar tillsammans med de andra organisationerna. Att politiker och media ser oss som experter på detta och vill prata med oss tillsammans. Att vara med på TV 4 är såklart ett bra sätt att synas. Det märker vi både bland våra målgrupper och myndigheter.

Vilka konkreta mål arbetar ni med just nu?

– Ett av våra mål är att nyansera bilden av de som sitter i fängelse och hur deras familjesituationer ser ut. Det är en ganska hård ton i samhällsdebatten runt dom här frågorna och det drabbar barnen som riskerar att bli ännu mer stigmatiserade. Vårt arbete kan vara med och bidra till att bryta en kriminell livsstil så att barn och unga inte drabbas av psykisk ohälsa och kriminalitet utifrån sina uppväxtvillkor. Sedan har barnkonventionen blivit lag i år och då kan vi jobba med den i ryggen på både lokal och nationell nivå.

Vad önskar du dig av 2020?

– Att det blir året då regeringens ansvarsfördelning blir tydlig. Att man ger kommunerna ett tydligt uppdrag och resurser att arbeta med målgruppen. Och självklart önskar jag att vi får vara en stor del av det och bidra med vår kunskap och erfarenhet. I år fyller ju Solrosen 20 år!