Ge en gåva från 150 000 kronor och bli Strategisk Partner!

Investera i social hållbarhet genom att skänka en gåva på minst 150 000 kr. Det strategiska partnerskapet innebär att du är en av våra största gåvogivare och viktigaste samarbetspartners.

Räddningsmissionen strävar efter att barn och vuxna i utsatthet ska kunna leva ett värdigt liv varje dag. Genom ert kontinuerliga stöd som företagsvän får vi möjlighet att hjälpa fler och tillsammans gör vi en insats för ett medmänskligare samhälle.

  • Nuvarande Kontaktuppgifter
  • Betalsätt
  • Slutför
gåva

Gåva

150000 kr

Fyll i dina uppgifter

Vi behöver ditt personnummer för att kunna hjälpa dig med skattereduktion om du har rätt till detta. Det underlättar även att säkerställa att vi har rätt adress till dig samt om vi mot förmodan skulle behöva hantera en återbetalning.

Vad innebär det att vara Strategisk Partner?

Vi skapar tillsammans med er ett strategiskt partnerskap som levererar värde för alla parter – för er, för Räddningsmissionen och inte minst för de människor som idag lever i utsatthet i Göteborg. Genom att bli strategisk partner kan vi tillsammans arbeta för att göra Göteborg lite varmare för alla! 

Välkommen att kontakta oss så skräddarsyr vi ert paket tillsammans!