Syskonstödet

För biologiska barn i familjehem.

Syskonstödet är ett projekt genom Räddningsmissionen med stöd från Allmänna Arvsfonden. Det är ett unikt projekt för att öka de biologiska barnens känsla av sammanhang och delaktighet i familjer där det finns familjehemsplacerade barn. Räddningsmissionen har lång erfarenhet av familjehemsarbete och vet att det som biologiskt syskon i ett familjehem kan vara viktigt att få prata med någon om de tankar och känslor som uppstår när ett nytt barn kommer in i familjen. 

Projektet startade i januari 2021 och planeras vara färdigt 2023. Tanken med projektet är att det ska mynna ut i ett omfattande material som består av webbplats, film, samtalsunderlag, handbok för föräldrar med mera. I framtagandet av materialet finns två referensgrupper med barn och unga som själva har erfarenhet av att vara biologiskt syskon i ett familjehem, samt en referensgrupp med vuxna som har erfarenhet och stor kompetens inom området.

Är du själv ett biologiskt barn/ungdom i ett familjehem och bor i Göteborg eller Lerum?

I samarbete med socialtjänsten i Göteborgs Stad och Lerums kommun drar vi nu igång barn och ungdomsgrupper för biologiska syskon i familjehem.  Vi kommer att träffas vid sex tillfällen under hösten och ha olika teman för varje gång. Varje träff är två timmar lång och vi kommer att bjuda på fika.

Detta är ett tillfälle för unga mellan 12-17 år (det finns två olika grupper) som är biologiskt barn/ungdom i ett familjehem att få träffa andra som är i samma situation, och dela med sig av allt från syskonbråk till syskonkärlek.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller är intresserad av att vara med!

Har du tankar eller frågor om Syskonstödet?

Välkommen att kontakta oss!

“I början mådde jag dåligt. Kände mig som en gäst i mitt eget hem. Men det är en chans att få hjälpa någon annan. Att vara familjehem är ett ansvar som jag inte visste om jag skulle klara av. Man ska ha tålamod. Allt man investerar i tid och kärlek får man tillbaka, men inte på en gång”

Ungdom i referensgrupp med erfarenhet av att vara biologiskt barn i familjehem. 

Nyheter