Verksamhetsmål och strategier

Här kan du läsa och ladda ner verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår, 2016-2018. Här finns organisationens mål och strategier för alla verksamheter beskrivna. Du kan även ladda ner våra bemötandekoder.