PoDrom – Socialt arbete i gatumiljö  – FEAD-projekt

 

Po Drom består av två mobila team som utför uppsökande arbete i gatumiljö med målgruppen socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare. Teamen finns i Göteborg och Malmö och har samhällsinformation som uppgift; rättigheter och skyldigheter i EU och det svenska samhället samt fungera som en brobyggare och förmedla målgruppens behov.
Utöver det arbetar teamen med rådgivning och fungerar som kultur och språktolkar. 


Finansiering

Po Drom drivs i projektform och finansieras av medel tilldelat av ESF-rådet ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt - Fead. Förkortningen Fead står för Fund for European Aid to the Most Deprived. Projektet verkar för social inkludering enligt EU:s fyra horisontella principer: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling.


Samarbetspartners

Räddningsmissionen är projektägare och primära samverkanspartners är Göteborgs Stads projekt Bättre Hälsa, Crossroads - Skåne stadsmissioner och Gatutidningen Faktum. 


Samhällsorienterande aktiviteter

Po Drom arrangerar samhällsorienterande kursen med fokus på områden som rör målgruppen; språk, samhällskunskap, grundläggande dator-kunskaper, IT mm. I kursen ingår att lära sig grundläggande talad svenska. Syftet med undervisningen är delaktighet och inkludering. Språkkunskaper är ett sätt att stärka egenmakt hos deltagarna och ge verktyg för ett aktivt deltagande i samhället. Undervisningen sker på enkel svenska, det finns kursledare på plats som talar, rumänska, bulgariska och romani. Kursen utformas efter deltagarnas önskemål på vardagligt språk.


Dialogstöd

Det går bra att ringa eller maila teamet med frågor om målgruppen och söka hjälp med dialog och frågor om utsatta EU-medborgare.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss.

Tillsammans genom coronaskrisen

Coronaviruset slår hårt åt grupper som redan lever i utsatthet. Hur håller man sig hemma om man är hemlös? Hur håller man kontakten med sin familj i ett annat land när gränser stängs? Våra verksamheter behövs extra mycket just nu. 

Utsatta EU-medborgare Hemlöshet och social exkludering Frukostcaféet Vasa – för hemlösa och socialt utsatta Socialt stöd och Familjecenter PoDrom - FEAD projekt Coronakrisen
Läs mer