Räddningsmissionens Communityskola

Räddningsmissionen startar en grundskola hösten 2021 i nära samverkan med Göteborgs Symfoniker och andra aktörer.

Alla barn ska ha möjlighet att klara skolan! I flera områden i Göteborg går endast hälften av eleverna ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram. Forskning visar att grundskolebetyg är en av de enskilt största skyddsfaktorerna för att få en bra framtid med god hälsa, utbildning, arbete och välfungerande relationer.

Därför startar Räddningsmissionen därför en grundskola hösten 2021 i Tynnered. Genom lång erfarenhet av att jobba med social utsatthet vill vi genom en Communityskola förebygga utanförskap och utsatthet i vår stad. 

 

Läs mer på Communityskolans egen hemsida

Läs mer

 

Har du frågor om Communityskolan? Vill du bidra till Communityskolan som samverkansaktör?

Välkommen att ta kontakt med oss!

communityskolan@raddningsmissionen.se

Räddningsmissionens Communityskola inreds med återbrukade möbler från Lekolar

I augusti öppnar Communityskolan Tynnered vid Opaltorget. Räddningsmissionens första skola som genom goda samarbeten med universitet, näringslivet och närområdet syftar till att ge eleverna de bästa förutsättningarna för en god framtid. Företaget Lekolar går nu in och stöttar initiativet med återbrukade möbler till ett värde av 500 000 kr.

Räddningsmissionens Communityskola Företag
Läs mer
Communityskolan Tynnered söker lärare!

Till hösten öppnar Räddningsmissionens skola Communityskolan Tynnered vid Opaltorget! Nu förbereds start med 2-3 klasser i åk 7 i augusti. För ett par veckor sedan började vår rektor Ingrid Lindblad som nu är i full gång med att rekrytera lärare.

Räddningsmissionens Communityskola Communityarbete Räddningsmissionens Communityskola Studiestunden
Läs mer