Räddningsmissionens Communityskola

Räddningsmissionen driver sedan hösten 2021 Communityskolan i Tynnered. Det är en högstadieskola med fokus på kunskap och bildning genom kreativitet, kämparanda och höga förväntningar. Genom goda samarbeten med universitet, näringslivet och närområdet kan vi ge eleverna de bästa förutsättningarna för en god framtid.

Rektor Ingrid Lindblad utanför Communityskolan i Tynnered.

Alla barn ska ha möjlighet att klara skolan! I flera områden i Göteborg går endast hälften av eleverna ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram. Forskning visar att grundskolebetyg är en av de enskilt största skyddsfaktorerna för att få en bra framtid med god hälsa, utbildning, arbete och välfungerande relationer.

Därför har Räddningsmissionen hösten 2021 startat en högstadieskola i Tynnered. Genom lång erfarenhet av att jobba med social utsatthet vill vi genom en Communityskola förebygga utanförskap och utsatthet i vår stad. 

 

Läs mer på Communityskolans egen hemsida

Läs mer

 

Lärare på Communityskolan i Tynnered hjälper elev med studierna.

Har du frågor om Communityskolan? Vill du bidra till Communityskolan som samverkansaktör?

Välkommen att ta kontakt med oss!

communityskolan@raddningsmissionen.se

Räddningsmissionen i unikt samarbete med Göteborgs Symfoniker

I början av året startade Räddningsmissionen tillsammans med Göteborgs Symfoniker och Destination Tynnered en orkesterverksamhet i Communityskolan Tynnereds lokaler. Till orkestern välkomnas barn och ungdomar mellan 6-16 år från Tynnered och dess närområde. Undervisningen är helt kostnadsfri och deltagare har möjlighet att låna instrument.
 

Communityarbete Räddningsmissionens Communityskola Räddningsmissionens Communityskola
Läs mer
Räddningsmissionens Communityskola inreds med återbrukade möbler från Lekolar

I augusti öppnar Communityskolan Tynnered vid Opaltorget. Räddningsmissionens första skola som genom goda samarbeten med universitet, näringslivet och närområdet syftar till att ge eleverna de bästa förutsättningarna för en god framtid. Företaget Lekolar går nu in och stöttar initiativet med återbrukade möbler till ett värde av 500 000 kr.

Räddningsmissionens Communityskola Företag
Läs mer