Räddningsmissionens Communityskola

Räddningsmissionen driver sedan hösten 2021 Communityskolan i Tynnered. Det är en högstadieskola med fokus på kunskap och bildning genom kreativitet, kämparanda och höga förväntningar. Genom goda samarbeten med universitet, näringslivet och närområdet kan vi ge eleverna de bästa förutsättningarna för en god framtid.

Rektor Ingrid Lindblad utanför Communityskolan i Tynnered.

Alla barn ska ha möjlighet att klara skolan! I flera områden i Göteborg går endast hälften av eleverna ut grundskolan med behörighet till yrkesförberedande gymnasieprogram. Forskning visar att grundskolebetyg är en av de enskilt största skyddsfaktorerna för att få en bra framtid med god hälsa, utbildning, arbete och välfungerande relationer.

Därför har Räddningsmissionen hösten 2021 startat en högstadieskola i Tynnered. Genom lång erfarenhet av att jobba med social utsatthet vill vi genom en Communityskola förebygga utanförskap och utsatthet i vår stad. 

 

Läs mer på Communityskolans egen hemsida

Läs mer

 

Lärare på Communityskolan i Tynnered hjälper elev med studierna.

Har du frågor om Communityskolan? Vill du bidra till Communityskolan som samverkansaktör?

Välkommen att ta kontakt med oss!

communityskolan@raddningsmissionen.se

Första skoldagen på Communityskolan Gårdsten

Tisdag den 10 januari öppnade Communityskolan Gårdsten för första gången sina dörrar för förväntansfulla elever och personal! Sedan det i början av december öppnades en möjlighet för oss att öppna Communityskolan Gårdsten i gamla Römosseskolans lokaler har det arbetats intensivt, och till slut föll bitarna på plats.
 

Räddningsmissionens Communityskola Räddningsmissionens Communityskola Skola Community emil
Läs mer
Räddningsmissionen startar Communityskola i Gårdsten

Nu är det klart att Räddningsmissionen startar Communityskolan Gårdsten i de lokaler som tidigare var Römosseskolan. Efter att skolinspektionen gett positivt besked har nu Räddningsmissionens styrelse beslutat att starta Communityskolan Gårdsten efter jullovet och alla tidigare elever välkomnas till skolstart den 10 januari. 

Räddningsmissionens Communityskola Räddningsmissionens Communityskola Skola Så gör vi skillnad
Läs mer