Framtidsspår

 

Framtidsspår är en utbildningsverksamhet för unga vuxna, 18-30 år, som av olika anledningar inte har fullföljt sina gymnasiestudier och där psykosocial problematik är vanligt förekommande. Framtidsspår är en folkhögskolekurs på gymnasienivå och erbjuder allmän linje, dvs ämnena svenska, matematik, engelska, religion, historia, samhällskunskap och naturkunskap. Studierna är på heltid. Efter avklarade studier får eleven ett omdöme med vilket man kan söka in på högskola/universitet via en särskild kvot.

Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Räddningsmissionen, Sankt Lukasföreningen i Göteborg, Reningsborg och KFUM Göteborg. Idén är att ovanstående aktörer går samman för att stötta unga vuxna att erhålla sin behörighet till högskola/universitet. Deltagaren erbjuds också stöd av kurator, studie- och yrkesvägledare, samt kontakt med specialpedagog under sin tid i verksamheten.

En individuell studieplan görs med var och en av deltagarna vid läsårets början. I den tas hänsyn till hur lång tid deltagaren tidigare varit inskriven på ett gymnasium samt hur många ämnen hen är klar med sedan tidigare. Varje deltagare läser alla sju ämnen under en vecka enligt ett gemensamt schema, men delas in i olika grupper utifrån nivå.

Framtidsspår värnar om det lilla formatet, att alla deltagare skall kunna känna sig trygga i verksamheten och få ro att studera på plats i skolan. Framtidsspår önskar bidra till att deltagarna återfår tilltron till sin egen förmåga att studera och tilltron till vuxenvärlden, liksom att bli reflekterande samhällsmedborgare och aktiva aktörer i sin egen förändringsprocess. 

"Det är en väldigt fin stämning här, eleverna har verkligen anammat att alla får vara som de är."

Kontakta oss

Har du frågor kring Framtidsspår? Välkommen att kontakta oss!