Framtidsspår

 

Framtidsspår är ett projekt för målgruppen unga vuxna, 18-26 år, som vid något tillfälle har varit inskrivna på gymnasiet men som av olika anledningar avbrutit sina studier. Det som är unikt för Framtidsspår är att olika studieformer samverkar runt den unga vuxna för att tillsammans med denne hitta den studieform som passar bäst, samt extra stödresurser såsom möjlighet till kuratorssamtal och coach. Deltagarna i Framtidsspår har också tillgång till KFUM:s verksamheter. 
 
Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Västra Götalandsregionen, Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Räddningsmissionen, Sankt Lukasföreningen i Göteborg, Reningsborg och KFUM Göteborg. Idén är att ovanstående aktörer går samman för att under ett och samma tak stötta unga vuxna att erhålla sin behörighet till högskola/universitet. 

Framtidsspår bygger sin verksamhet på folkhögskolepedagogik och följer kursplanen för allmän linje. Man har möjlighet att läsa grundämnena svenska, matte, engelska, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap. Efter avklarade studier får man ett omdöme med vilket man kan söka in på högskola/universitet via en särskild kvot. Om man har betyg i flera ämnen sedan tidigare och endast behöver komplettera med några ämnen, ska möjlighet finnas att via samarbete med Utbildningsförvaltningen och Vuxenutbildningsförvaltningen få betyg i de ämnen som återstår. Individuell studieplan görs med var och en av deltagarna vid läsårets början. 

"Det är en väldigt fin stämning här, eleverna har verkligen anammat att alla får vara som de är."

Kontakta oss

Har du frågor kring Framtidsspår? Välkommen att kontakta oss!