FRAMTIDSSPÅR – skolan som ger eleverna en ärlig chans

Författare: Anna Håkansdotter Reningsborg

Räddningsmissionen och Reningsborg är med och stödjer Framtidsspår, som är ett samarbete mellan stadsdelar, folkhögskola/vuxenutbildning och olika organisationer med syfte att stödja unga vuxna att få behörighet till högskola och universitet.

Målgruppen är personer mellan 18–30 år som tidigare avbrutit sina gymnasiestudier och nu vill ta en ny chans att få slutbetyg. Verksamheten bygger på folkhögskolepedagogik och följer kursplanen för allmän linje. Varje elev får en individuell studieplan utifrån sitt behov. Tina Smedgård Alard och Kicki Karlsson tar emot oss i Framtidsspårs lokaler på Andra Långgatan. Kicki är verksamhetsansvarig för skolan och tillsammans med Tina, som är socionom, ansvarar de för verksamheten. Det är rast och elever sitter och fikar och pratar runt borden och i sofforna i cafeterian. Lokalerna påminner inte om en vanlig skola, de är anpassade för att eleverna ska kunna hitta sin egen plats och känna sig som hemma. I klassrummen finns t.ex. en soffgrupp och det finns gott om utrymmen att sitta enskilt för att få lugn och ro för den som önskar. Deltagarna kommer framförallt från Ung Kompass och IOP-Framtidspårs samverkande parter, men också via deltagarnas egna kontakter.

42 inskrivna elever

Den här terminen är 42 elever inskrivna och det är intag två gånger om året. Det är egentligen en lite för stor grupp menar Kicki, men alla kommer inte varje dag. En del elever har lång startsträcka och mycket energi läggs på att hålla en dialog med eleverna och få dem att komma till skolan.

”En del behöver vi jobba med för att de ska komma hit, när de sen kommer behöver vi motivera dem att studera,” säger Tina. ”Uppföljningen och skapande av kontakter är jätteviktig. Alla kanske inte klarar studier just nu, då ser vi om vi kan hjälpa dem till andra alternativ. En del kommer inte igång och en del slussas vidare, men de flesta av eleverna klarar av studierna i slutändan.”

”Här når vi en målgrupp som inte annars skulle söka studier, det gör att vi får jobba extra hårt för att göra ämnen relevanta och intressanta,” säger Tina. ”Vi arbetar mycket med synliga resultat där elevernas egna berättelser och bidrag är viktiga. Då växer självkänslan. Hos oss arbetar erfarna folkhögskolelärare med att nå varje individ både i samtal och pedagogik.”

”Det kan finnas många hinder för eleverna att komma igång med studierna, vår uppgift är att försöka röja undan dem,” säger Kicki. Hindren ser väldigt olika ut beroende på bakgrund.

Relationer är en viktig nyckel till att nå fram till eleverna. ”Många elever har blivit svikna av vuxenvärlden så många gånger att det tar tid innan de kan känna förtroende och att de litar på oss,” säger Tina. ”Vi försöker möta eleverna där de är. Samtal och närvaro är viktiga nycklar. Det blir många samtal per vecka, vi försöker alltid att ha våra dörrar öppna så att alla kan känna att de kan kika in och prata,” säger Kicki. Personalen på Framtidsspår får regelbunden handledning, en viktig resurs för att de ska kunna möta eleverna på ett bra sätt. Ett stort arbete läggs på omsorg och omhändertagande av eleverna.

”Det är en väldigt fin stämning här, eleverna har verkligen anammat att alla får vara som de är. Det är viktigt med en tillåtande miljö gentemot varandra, både lärare emellan och mellan elever,” säger Tina. ”Många deltagare hör av sig efter avslutad skolgång och tackar för allt de fått hjälp med, de tycker de har växt som människor. Det handlar om så mycket mer än studier.”

En del av eleverna går vidare till högskola, andra till jobb. Oavsett har de förhoppningsvis fått med sig vetskapen om att de är värdefulla och viktiga och har fått självkänsla och en stolthet över att ha klarat skolan.

"Det är en väldigt fin stämning här, eleverna har verkligen anammat att alla får vara som de är."

Utbildningar Framtidsspår