Lövgärdets lärlabb

 

Lövgärdets lärlabb är en samverkan mellan Lövgärdesskolan, Göteborgs Stad, Erikshjälpen, GU Ventures samt Räddningsmissionen. Tillsammans med årskurs 6 på Lövgärdesskolan labbar vi för att hitta lösningar som gör att barn på Lövgärdesskolan får bättre förutsättningar att lyckas med sin skolgång. 

Vi vill hitta modeller som möjliggör att civilsamhället, näringslivet, offentliga aktörer och akademin kan arbeta tillsammans – mot ett gemensamt mål att stärka Lövgärdesskolan och Lövgärdet samt ge fler barn möjlighet att lyckas med sin skolgång. 

Lärlabbets mål: 

  1. Samverkansmodell. Utveckla en samverkansmodell mellan det idéburna, privata, offentliga och akademin för att stödja skolor så fler elever får möjlighet att lyckas med sin skolgång.  

  1. Arbetssätt i skolan. Utveckla nya arbetssätt via samverkansmodellen så fler elever får möjlighet att lyckas med sin skolgång.  

  1. Arbetssätt i närområdet. Vi vill se ett närområde där upplevelse av delaktighet, tillit och trygghet ökar.  

Projektparter: 

  • Lövgärdesskolan - är en kommunal grundskola åk 4-9 skola belägen i Angered, Göteborg.    

  • Erikshjälpen -  Erikshjälpen är en insamlingsstiftelse och en internationell aktör med särskild kompetens i rättighetsbaserat arbete i samverkan med lokala aktörer. 

  • Räddningsmissionen - Räddningsmissionen är en ideell förening som arbetar med innovativa lösningar för sociala utmaningar.

  • GU Ventures - Göteborgs Universitets holdingbolag för innovation.  

  • Arbetet ingår i Göteborg stads arbete för att bli en jämlik stad och ge barn en god start i livet och goda uppväxtvillkor.  

Projektet är delfinansierat av Vinnova, statens innovationsmyndighet inom ramen för utlysningen ”Social innovation mot segregation”. Projektet har följeforskare från Göteborgs Universitet. 

Projektet startades i december 2017 och pågår till och med december 2019. Ambitionen är att de arbetssätt som tas fram i innovationslabbet ska implementeras och alla aktörer har ett långsiktigt engagemang i Lövgärdet. 

 

pdf
663 KB

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om projektet!