Lövgärdets lärlabb

 

I december 2017 startade Räddningsmissionen ett projekt tillsammans med Lövgärdesskolan, Göteborgs stad, Erikshjälpen och GU Ventures. Ur detta projekt växte Nätverket - Lyftet & Studiestunden fram. Lyftet är ett nätverk där ca 30 offentliga, idéburna och privata aktörer arbetar tillsammans för att Lövgärdet skall vara ett tryggt och inbjudande område.

Studiestunden är en verksamhet där lärarstudenter från Göteborgs Universitet fick möjligheten att genomföra sin VFU på Lövgärdesskolan. De fick vara med och stötta elever i åk 8 med sina studier, vilket har fått positiv respons från eleverna. Studiestunden kommer därför fortsätta vara tillgänglig under vårterminen 2020. Vill ni veta mer? Ta gärna en titt i vår rapport: Tillsammans verkar bättre!

En rapport som berättar om vårt arbete i labbet och de tecken på positiv förändring vi tycker oss kunna se. Några av de barn och vuxna som varit med i arbetet delar med sig av sina erfarenheter. Fler har bidragit till labbets arbete än vad som ryms i rapporten. Många aktörer har varit inblandade på flera nivåer och från flera sektorer. Det har varit spännande, utmanande, och bitvis svårt att överblicka var gränsen för labbets arbete gått. Kanske verkar det ibland enklare att göra själv, men vi är övertygande om att tillsammans får vi mer bärkraft. Tillsammans verkar bättre!

Projektmål:

1. Samverkansmodell. Utveckla en samverkansmodell mellan det idéburna, privata, offentliga och akademin för att stödja skolor så fler elever får möjlighet att lyckas med sin skolgång.

2. Arbetssätt i skolan. Utveckla nya arbetssätt via samverkansmodellen så fler elever får möjlighet att lyckas med sin skolgång.

3. Arbetssätt i närområdet. Vi vill se ett närområde där upplevelse av delaktighet, tillit och trygghet ökar.

Klicka på PDF länken nedan eller HÄR

Projektparter: 

  • Lövgärdesskolan - är en kommunal grundskola åk 4-9 skola belägen i Angered, Göteborg.    

  • Erikshjälpen -  Erikshjälpen är en insamlingsstiftelse och en internationell aktör med särskild kompetens i rättighetsbaserat arbete i samverkan med lokala aktörer. 

  • Räddningsmissionen - Räddningsmissionen är en ideell förening som arbetar med innovativa lösningar för sociala utmaningar.

  • GU Ventures - Göteborgs Universitets holdingbolag för innovation.  

  • Arbetet ingår i Göteborg stads arbete för att bli en jämlik stad och ge barn en god start i livet och goda uppväxtvillkor.  

Projektet är delfinansierat av Vinnova, statens innovationsmyndighet inom ramen för utlysningen ”Social innovation mot segregation”. Projektet har följeforskare från Göteborgs Universitet. 

Projektet startades i december 2017 och pågår till och med december 2019. Ambitionen är att de arbetssätt som tas fram i innovationslabbet ska implementeras och alla aktörer har ett långsiktigt engagemang i Lövgärdet. 

 

Läs projekt rapporten här

Läs rapport

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om projektet!