Slutrapport - Lövgärdets Lärlabb

21 november, 2019

I december 2017 startade Räddningsmissionen ett projekt tillsammans med Lövgärdesskolan, Göteborgs stad, Erikshjälpen och GU Ventures. Ur detta projekt växte Nätverket - Lyftet & Studiestunden fram. Lyftet är ett nätverk där ca 30 offentliga, idéburna och privata aktörer arbetar tillsammans för att Lövgärdet skall vara ett tryggt och inbjudande område.

Studiestunden är en verksamhet där lärarstudenter från Göteborgs Universitet fick möjligheten att genomföra sin VFU på Lövgärdesskolan. De fick vara med och stötta elever i åk 8 med sina studier, vilket har fått positiv respons från eleverna. Studiestunden kommer därför fortsätta vara tillgänglig under vårterminen 2020. Vill ni veta mer? Ta gärna en titt i vår rapport: Tillsammans verkar bättre!

En rapport som berättar om vårt arbete i labbet och de tecken på positiv förändring vi tycker oss kunna se. Några av de barn och vuxna som varit med i arbetet delar med sig av sina erfarenheter. Fler har bidragit till labbets arbete än vad som ryms i rapporten. Många aktörer har varit inblandade på flera nivåer och från flera sektorer. Det har varit spännande, utmanande, och bitvis svårt att överblicka var gränsen för labbets arbete gått. Kanske verkar det ibland enklare att göra själv, men vi är övertygande om att tillsammans får vi mer bärkraft. Tillsammans verkar bättre!

Projektmål:

1. Samverkansmodell. Utveckla en samverkansmodell mellan det idéburna, privata, offentliga och akademin för att stödja skolor så fler elever får möjlighet att lyckas med sin skolgång.

2. Arbetssätt i skolan. Utveckla nya arbetssätt via samverkansmodellen så fler elever får möjlighet att lyckas med sin skolgång.

3. Arbetssätt i närområdet. Vi vill se ett närområde där upplevelse av delaktighet, tillit och trygghet ökar.

Klicka på PDF länken nedan eller HÄR

 

 

Barns rätt till likvärdig utbildning Tidigare projekt: Lövgärdets lärlabb Studiestunden - 4 platser & digitalt