12 steg till inre hälsa för människor med psykisk ohälsa

1 oktober, 2021

Melina Nyman och Suzana Zimonja-Mitric jobbar båda på Räddningsmissionens gruppboenden. I januari drar de igång ett projekt de kallar för “Livsstegen”. Det är ett 12 stegsprogram utformat av Olle Carlsson för människor utan kemiskt beroende där målet är en bättre inre hälsa. En självhjälpsgrupp där man träffas och delar livets stora och små problem.

Livsstegen riktar sig i det här fallet till människor med psykiska funktionsnedsättningar.
“Vi vill erbjuda gemenskap och samtal för den här gruppen som ofta kämpar med ensamhet och isolering. Något som för många blivit ännu tuffare under coronakrisen. Vi vill ge en möjlighet för dem att få utvecklas, att få känna sig sedda och hörda av sina medmänniskor och att se att de inte är ensam om sina känslor och problem”, säger Melina.

“På många LSS-boenden så tillgodoser man de basa behoven, men det finns sällan tid och utrymme att jobba med den inre hälsan. Det är det vi hoppas kunna få erbjuda till människorna som kommer till våra grupper. Det är viktigt att inte bara överleva, utan också att få leva”, berättar Suzana.

Livsstegen startar den 10 januari 2022. Välkommen att kontakta Melina och Suzana om ni har frågor eller är intresserade av att vara med:
livsstegen@raddningsmissionen.se
0721 454272

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor eller är intresserade av att vara med!

livsstegen@raddningsmissionen.se
0721 454272

Våra boenden Bellmansgatans gruppboende Styrmansgatans gruppboende