En missriktad insats – om varför tiggeriförbud i Sverige inte borde införas

12 juni, 2019

Den 9 april släppte Amnesty tillsammans med Räddningsmissionen och sju andra organisationer texten En missriktad insats. Där sammanfattas våra viktigaste argument emot tiggeriförbud, i en tid då alltfler kommuner ser över möjligheten att införa dem.

Här presenteras sammanfattningen av texten:

  • Högsta förvaltningsdomstolen har gett grönt ljus för kommuner att införa lokala och geografiskt avgränsade tiggeriförbud, 
  •  Undertecknande organisationer har spetskompetens i frågor som rör socialt arbete, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av denna expertis avråder vi bestämt landets kommuner från att förbjuda tiggeri, 
  • De som drabbas av förbud är framförallt romer från östra Europa som lever i fattigdom och som är i Sverige för att försöka försörja sig själva och sina barn, 
  • Deras situation skulle försvåras, inte underlättas, om en av få försörjningsmöjligheter skulle tas ifrån dem, 
  • Risken är stor att tiggeriförbud leder till ökad diskriminering, antiziganism (hat mot romer), fler hatbrott och ett ännu hårdare klimat för en av samhällets mest utsatta grupper, 
  • Risken är också stor att kriminalitet och exploatering skulle öka om tiggeri förbjöds, eftersom en laglig inkomstkälla då skulle försvinna för en mycket desperat grupp, 
  • Tiggeriförbud har av flera domstolar ansetts strida mot mänskliga rättigheter, bland annat yttrandefriheten, eftersom tigga handlar om att kommunicera sin nöd och vädja om hjälp. Förbuden drabbar också i praktiken i synnerhet gruppen romer från andra EU-länder och kan därmed vara diskriminerande i strid med svensk grundlag. Att förbjuda människor från att be om hjälp strider dessutom mot juridiska grundprinciper, 
  • Högsta förvaltningsdomstolen prövade inte om tiggeriförbud överensstämmer med grundlagen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. En sådan prövning måste komma till stånd.

 

Läs hela texten genom att ladda ned dokumentet nedan. 

Utsatta EU-medborgare Station Nord