Ledare: Grundskola, varför då?

23 oktober, 2020

I snart sjuttio år har vi funnits på gatorna i Göteborg. Enträget och uthålligt arbetat med människor som kämpar med sina liv. Hemlösa, barn med föräldrar i fängelse, människor med psykisk ohälsa och andra socialt utsatta. På olika sätt har vi försökt göra vårt samhälle lite mer drägligt, lite mer medmänskligt.

Nu vill vi ta ett nytt steg och starta grundskola. Förberedelserna pågår för fullt, och planen är att inviga skolan med några högstadieklasser i Tynnered i augusti nästa år. I dagarna har rekryteringen av en rektor påbörjats. Och då kanske någon undrar, vad har Räddningsmissionen med grundskola att göra?

Det finns många svar på den frågan, men en viktig bakgrund är samhällsklyftorna i Göteborg. Tänk dig att ditt barn eller barnbarn gick i en niondeklass där de flesta elever inte ens får chansen att söka vidare till ett yrkesprogram på gymnasiet. Precis så ser situationen ut i allt för många skolor i Göteborg – regel snarare än undantag att inte klara grundskolan. Denna orättvisa måste vi göra allt för att gemensamt vända. Vi gör såklart inte anspråk på någon universallösning, och vi har största respekt för alla huvudmän, rektorer och lärare som varje dag kämpar för att vända utvecklingen. Samtidigt vill vi dela med oss av vad vi har. Som en ideell aktör med stadgar som ger oss ett tydligt uppdrag att motverka social utsatthet vore det orimligt för oss att stå vid sidan av i en så avgörande fråga för barns framtid.

Så vad blir då vår skolas speciella signum? Tre viktiga delar:

Communityskola. Vi vill att vår grundskola ska bli en positiv förändringskraft för hela stadsdelen, en ”skola mitt i byn”. Därför kommer vi att verka för en god samverkan med närsamhällets olika aktörer: föreningsliv, bostadsbolag, kommunen, närpolis och näringsliv. Vi vill också ge eleverna mer än det som ryms inom en vanlig skoldag. Därför kommer skolans lokaler att användas på kvällar och helger till aktiviteter som studiestöd, musikskola, mentorskap, föräldrastöd och programmeringskurser.

Öppna upp världen. Skolans främsta uppdrag är inte att ge elever rätt sorts värderingar, eller att göra dem ”anställningsbara”, eller ens att ge dem godkända betyg. Skolans viktigaste uppdrag är att öppna upp världen för eleverna. Oavsett om det handlar om hur ett öga fungerar, hur första världskriget startade eller hur man sätter den perfekta bröddegen - skola handlar först och främst om lärande, kunskap och bildning. Därför kommer vi att leta noggrant efter lärare som älskar sina ämnen och älskar sina elever. Skola handlar om att förmedla denna fascination för världen till eleverna. En skola som tar detta bildningsuppdrag på allvar kommer också leda till att elever hittar sin plats i den här tillvaron.

Studiero. Ett fungerande studieklimat är grundläggande för att en skola ska fungera. Därför kommer vi arbeta med tydliga regler och normer och vara noga med att de efterlevs. Inte i första hand för att eleverna ska lära sig ”ordning och reda”, utan för att ingenting får äventyra de kunskaper eleverna har rätt att tillgodogöra sig hos oss. De lärare som ska arbeta hos oss måste därför också vara goda ledare i klassrummet.

Lyckas vi med dessa intentioner kommer fler barn och ungdomar i utsatta stadsdelar att få en god start i livet. Och då är vi tillbaka i ursprungsfrågan. För det korta svaret till varför vi vill starta grundskolor är detta: vi vill skapa förebyggande verksamheter som förhindrar att människor hamnar i destruktiva livsmönster. Räddningsmissionen kan vara både gemenskap och mötesplatser för de som har tappat greppet i tillvaron men också verksamheter som förhindrar att man faller dit. Ett värdigt liv för alla - precis så enkelt och så svårt.

Emil Mattsson
Direktor Räddnigsmissionen

Läs mer på communityskolan.se

På communityskoan.se kan du läsa mer om vår rektorstjänst samt om intresseanmälan för att gå på skolan.

Läs mer

Räddningsmissionens Communityskolor Räddningsmissionens Communityskolor Studiestunden Ledare