Räddningsmissionen söker jourfamiljer  till fem ensamkommande flyktingbarn

18 september, 2019

Räddningsmissionen har fått i uppdrag att rekrytera, utreda och erbjuda jourfamiljer som står redo för placeringar av fem ensamkommande barn som kommer som kvotflyktingar. Barnen har permanent uppehållstillstånd redan när de anländer till Sverige. Jourplaceringarna handlar om en fyra månaders-period, med start  runt  den 1 november 2019. Barnen som anländer är utvalda av UNHCR( FNs flyktingorgan) och kommer sannolikt med flyg till Landvetter flygplats direkt från flyktingläger. Ålder på barnen är ännu inte fastställda, dock är alla under 18 år. 

Räddningsmissionen har fått uppdraget från kommunen på grund av vår erfarenhet av att jobba med både ensamkommande barn och ungdomar genom boenden och vår verksamhet Fadder, samt vår erfarenhet av att arbeta med familjehem. 

  Under placeringstiden på 4 månader ska barnens behov utredas, de kommer att gå igenom medicinska kontroller och kommer behöva en trygg plats där de till en början kan landa i sitt nya hemland. Därefter placeras de unga i familjer, stödboende eller liknande som matchar deras behov.  

 Räddningsmissionen är den som betalar arvode och omkostnadsersättning till aktuella jourfamiljer. Uppdraget innebär att en vuxen finns hemma på heltid, antingen inledningsvis eller hela jourtiden.  

  Mottagandet av barnen organiserar Socialtjänst i samverkan med Räddningsmissionen. Planen är att detta kommer att göras i samverkan med Rädda Barnen, aktuella skolor, kommunens integrationsenhet och många fler såsom idrottsföreningar m.m.  

  Varje barn kommer att erbjudas kontakt med en volontär som själv har erfarenhet av att vara ensamkommande till Sverige. Vi tror att detta kan bli viktiga kontakter och förebilder för de barn och unga vi tar emot. Vi planerar att rekrytera stabila, integrerade volontärer av de ensamkommande som kom under 2015.  

”Vi är mycket glada över att kommunen ger oss förtroendet! För oss som organisation går det helt i linje med att vi brinner för att jobba med de mest utsatta och stå upp för barns rättigheter” säger Niclas Hansén, projektledare på Räddningsmissionen. Vi tror att den erfarenhet vi bär med oss genom att ha jobbat flera år med både ensamkommande unga och familjehemsvård leder till att dessa barn och unga kommer få den bästa möjliga start i Sverige.”

Räddningsmissionens familjehemsverksamhet letar nu med ljus och lykta efter fem familjehem som har beredskap, mod och en längtan av att få göra skillnad för vårt samhälles mest utsatta grupp, d.v.s. barn på flykt. Tipsa gärna dina vänner och hör av dig till oss om du är intresserad så berättar vi mer!


Uppdatering 20 oktober 2019

Vi har nu hittat familjer till alla fem barn! Första pojken anländer den 12 november och den 14 november kommer ytterligare tre till. 

Läs mer

För mera info om mottagande av flyktingar, läs mer på Migrationsverkets hemsida här.

 För mera info om Räddningsmissionens familjehemsverksamhet, läs mer på vår hemsida eller ladda ner vår flyer här. 

Kontakta oss

Barn och familj Familjehemsverksamheten