Familjehems-
verksamheten

Som familjehem ger du trygghet och framtidstro för ett barn eller en ungdom och behovet av trygga och stabila familjehem är stort.

Du kan göra skillnad för ett barn idag!

Det är många barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar och behovet av trygga, stabila familjehem är stort. Vi letar inte efter perfekta kärnfamiljer utan helt vanliga hem som har mycket kärlek och engagemang. Som familjehem får du vara med och skapa förutsättningar till trygghet och framtidstro för ett barn eller en ungdom. En god start är ett ledigt rum, en plats i soffan vid fredagsmyset och i hjärtat. 

Som familjehem hos oss på Räddningsmissionen är man aldrig ensam. Vi handleder våra familjehem både individuellt och i grupp. Varannan vecka träffar man sin familjehemskonsulent för egen handledning. I grupp har man möjlighet att träffa andra familjehem för att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd, vilket brukar vara mycket uppskattat. Vi har en jourtelefon där våra familjehem kan nå oss dygnet runt, hela året, för att få råd och stöd. Vi anordnar föreläsningar, erbjuder trivselaktiviteter och mycket mer. Man får även ekonomisk ersättning som familjehem. 

Familjehem och jourhem

Man kan ha både korta och långa uppdrag för Räddningsmissionen. När ett barn bor i familjehem under en längre tid, eller kanske till och med hela sin uppväxt, så kallar man det för stadigvarande placering. Ibland behövs det familjer som tar emot barn under en begränsad tid, medan socialtjänsten utreder barnets behov. Det kallas för jourhemsplacering. De kan vara alltifrån några dagar upp till 4 eller 6 månader. Oftast behöver det finnas en vuxen hemma på heltid när man är jourhem, men det beror helt på barnets ålder och förutsättningarna kring uppdraget. 

Är du/ni intresserade av att bli familjehem eller jourhem, eller bara vill veta mer om vad det innebär – tveka inte på att höra av dig till oss. Varmt välkommen – Ni behövs!  

Coronatider = fler barn far illa

Covid-19:s framfart har tyvärr många osynliga offer. Barnen är några av dessa. För många barn är hemmet den minst säkra platsen att befinna sig på. För familjer där det redan pågår våld kommer coronakrisens isolering riskera ökat våld. Därför vill vi rusta oss för att kunna möta ett ökat behov av trygga hem.

En jourfamilj är den första platsen som ett barn kommer till efter att ha omhändertagits av socialtjänsten. Jourfamiljens uppgift blir primärt att skapa en ny trygg plats för barnet. Barnet stannar sedan hos jourfamiljen tills socialtjänsten gjort en mer långsiktig planering. Det kan dröja alltifrån några dagar till några månader. Under tiden får jourfamiljen ersättning, stöd och handledning av våra familjehemskonsulenter.

Tycker du detta låter intressant? Vi skulle jättegärna prata mer med dig! Tveka inte att ta kontakt med oss. 

Kontakt

 

 

Möt vårt familjehemsteam

"Vi blev familjehem eftersom vi ville engagera oss på något sätt. Att kunna göra det i hemmet är helt rätt. Det känns tryggt med Räddningsmissionen eftersom vi får handledning och stöd av dem. Ibland krockar våra olika kulturer i hemmet, det är mycket att lära, men jag tycker det mesta har funkat bra hos oss."

Karin och Jimmy, familjehem 

Frågor och svar om att vara familjehem

Vem kan bli familjehem?

Man kan vara familjehem om man är ensamstående, ett par eller familj, men det finns vissa kriterier som är viktiga t.ex:

 • Det behöver finnas ett extra ledigt rum i bostaden.  
 • Familjehemmet behöver ha en stabil livssituation. 
 • Om ni har barn sedan innan bör det yngsta vara över 3 år gammalt. 
 • Om ni lever i relation behöver den ha varat i minst 3 år.
 • Utredd och godkänd som familjehem.

Hur går en utredning till?

En utredning brukar ta mellan 2-3 månader att genomföra. Och innehåller:

 • 3-4 st hembesök.
 • Registerutdrag från myndighetsregister.
 • Referenstagning.
 • Djupintervju.

Alla familjehem erbjuds sedan att gå en grundutbildning som heter ”Ett hem att växa i”.  

Vilket stöd får man som familjehem hos Räddningsmissionen?

När man som familjehem har fått en placering så har man stöd av sin familjehemskonsulent från Räddningsmissionen som vanligtvis besöker hemmet och ger handledning varannan vecka. Däremellan kan man ha telefonkontakt vid behov.

Utöver det erbjuds annat stöd som:

 • Grupphandledning tillsammans med andra familjehem via Räddningsmissionen.
 • Utbildningar.
 • Dygnet-runt jour, där familjehemmet alltid kan ringa om någon akut situation uppstår.

Hur ser ersättningen ut för ett familjehem?

Man får ett arvode för uppdraget som familjehem. Som familjehemsförälder behöver man kunna frigöra tid för olika åtaganden kopplat till uppdraget som t.ex. socialtjänstmöten, umgängen, BUP-besök, skolmöten, handledning och utbildning m.m. Arvodet avser bland annat att skapa ett utrymme för att kunna delta i det som uppdraget kräver. Det utgår även en ersättning för omkostnader som skall täcka kostnader för barnet.

Kalle 14 år behöver en vuxen som bryr sig

Till dig som jobbar inom Socialtjänsten 

Alla våra familjehem är utredda enligt Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer. Vi använder oss bland annat av initialbedömningen BRA-fam samt Nya Kälvestens intervjumodell i utredningsförfarandet. Utredningen samt matchningen av familjehemmet och barnet ligger sedan till grund för själva placeringen. Alla våra familjehem erbjuds att gå grundutbildningen ”Ett hem att växa i". Vi anordnar föreläsningar, erbjuder trivselaktiviteter och mycket mer. 

Familjehemmen får handledning från våra konsulenter varannan vecka. De sker både individuellt samt i grupp. I grupp har våra familjehem möjlighet att träffa andra familjehem för att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd, vilket brukar vara mycket uppskattat. Vi har en jourtelefon där våra familjehem kan nå oss dygnet runt, hela året, för att få råd och stöd.  

Räddningsmissionen är en icke vinstdrivande verksamhet och kan därför ha låga dygnskostnader för placerande kommun. 

Kontakta oss

Är du/ni intresserade av att bli familjehem? Jobbar du inom Socialtjänsten och söker ett familjehem? Välkommen att höra av dig till oss!

familjehem@raddningsmissionen.se

Nyheter

Två beviljade arvsfondsprojekt till Räddningsmissionen

En teaterföreställning om att ha en förälder i fängelse och stöd för de biologiska barnen i familjehem. Det är två projekt som Räddningsmissionen beviljats medel för under de tre kommande åren av Allmänna arvsfonden. Båda projekten handlar om att sätta fokus på barns behov och situation. ”För oss som barnrättsorganisation känns detta både fantastiskt viktigt och spännande”, säger Räddningsmissionens direktor Emil Mattsson.

Solrosen Solrosen Borås Solrosen Göteborg Påverkan och opinion Familjehemsverksamheten
Läs mer
Räddningsmissionen söker jourfamiljer  till fem ensamkommande flyktingbarn

Räddningsmissionen har fått i uppdrag att rekrytera, utreda och erbjuda jourfamiljer som står redo för placeringar av fem ensamkommande barn som kommer som kvotflyktingar. Barnen har permanent uppehållstillstånd redan när de anländer till Sverige. Jourplaceringarna handlar om en fyra månaders-period, med start  runt  den 1 november 2019. Barnen som anländer är utvalda av UNHCR( FNs flyktingorgan) och kommer sannolikt med flyg till Landvetter flygplats direkt från flyktingläger. Ålder på barnen är ännu inte fastställda, dock är alla under 18 år

Barn och familj Familjehemsverksamheten
Läs mer