Familjehemsverksamheten

Sedan februari 2016 erbjuder Göteborgs Räddningsmission konsulentstödd familjehemsvård. Vi  har familjehem för både  ensamkommande flyktingbarn och barn inom  traditionell familjehemsvård.  

Bli familjehem! 

Behovet av trygga och stabila familjehem är stort. Det är många barn som inte kan bo med sina föräldrar av olika anledningar. Vi behöver fler trygga familjer som har ett överskott av kärlek, ett ledigt rum, en extra plats vid matbordet och i soffan vid fredagsmyset.  

För att bli familjehem hos Göteborgs Räddningsmission genomgår man en utredning. Det innebär bland annat att familjehemskonsulenterna gör tre till fyra hembesök samt en djupintervju. Vi tar in registerutdrag från fyra myndigheter samt referenser och erbjuder er sedan att gå en grundutbildning som heter ”Ett hem att växa i”.  

Vi letar inte efter perfekta familjer utan helt vanliga familjer som har mycket kärlek och engagemang.  

Som familjehem hos oss är man aldrig ensam. Vi handleder våra familjehem både individuellt och i grupp. Varannan vecka träffar man sin familjehemskonsulent för egen handledning. I grupp har man möjlighet att träffa andra familjehem för att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd, vilket brukar vara mycket uppskattat. Vi har en jourtelefon där våra familjehem kan nå oss dygnet runt, hela året, för att få råd och stöd. Vi anordnar föreläsningar, lägerverksamhet, erbjuder trivselaktiviteter och mycket mer. Man får även ekonomisk ersättning som familjehem. 

Är du/ni intresserade av att bli familjehem eller vill veta mer om vad det innebär – tveka inte på att höra av dig till oss. Varmt välkommen – Ni behövs!  

Till dig som jobbar inom Socialtjänsten 

Alla våra familjehem är utredda enligt Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer. Vi använder oss bland annat av initialbedömningen BRA-fam samt Nya Kälvestens intervjumodell i utredningsförfarandet. Utredningen samt matchningen av familjehemmet och barnet ligger sedan till grund för själva placeringen. Alla våra familjehem erbjuds att gå grundutbildningen ”Ett hem att växa i". Vi anordnar föreläsningar, lägerverksamhet, erbjuder trivselaktiviteter och mycket mer. 

Familjehemmen får handledning från våra konsulenter varannan vecka. De sker både individuellt samt i grupp. I grupp har våra familjehem möjlighet att träffa andra familjehem för att utbyta erfarenheter och ge varandra stöd, vilket brukar vara mycket uppskattat. Vi har en jourtelefon där våra familjehem kan nå oss dygnet runt, hela året, för att få råd och stöd.  

Göteborgs Räddningsmission är en icke vinstdrivande verksamhet och kan därför ha låga dygnskostnader för placerande kommun. 

Kontakta oss

Är ni en familj som är intresserad av att bli familjehem? Jobbar du inom Socialtjänsten och söker ett familjehem? Välkommen att höra av dig till oss!

familjehem@raddningsmissionen.se

"Vi blev familjehem eftersom vi ville engagera oss på något sätt. Att kunna göra det i hemmet är helt rätt. Det känns tryggt med Göteborgs Räddningsmission eftersom vi får handledning och stöd av dem. Ibland krockar våra olika kulturer, det är mycket att lära, men jag tycker det mesta har funkat bra hos oss."

Karin och Jimmy, familjehem