Rättvis Forumteater arrangerar Kulturvecka

11 november, 2019

Rättvis forumteater är en verksamhet som funnits i knappt fyra år där man kontinuerligt använt sig av interaktiv socialpolitiskt teater och folkbildning för att låta grupper av personer med erfarenhet av hemlöshet eller annan social utsatthet finna sina egna sociala mobiliseringsstrategier. Som ett led i detta empowerment-arbete bjuder vi nu in till kulturveckan ”De heliga dårarnas återkomst” där vi låter kända socialpolitiskt engagerade personer hålla föreläsningar utifrån specifika teman. Därefter kommer Rättvis forumteaters egen teatergrupp spela forumteater, en interaktionsform där publiken tillsammans med skådespelare försöker bryta förtryckande situationer hämtade ur våra guppdeltagares liv. Därefter avslutas varje workshop med en gruppinteraktion där skådespelare, föreläsare och åskådare tillsammans skapar credon utifrån det som gestaltats på scenen under eftermiddagen. Föreläsarna och de specifika temana är följande:

13/11: Hans Mosesson och Peter Wahlqvist från Nationalteatern ( om Nationalteaterns teater i 70 talets Göteborg): Kulturell frigöresle. 

14/11: Alain Topor( om Trieste psykiatrin) Menatlvård i frihet.

20/11 : Roland Paulsen ( om arbetslinjen) Arbetets död.

Kulturveckan avslutas 21/11 med ”Dårarnas natt” där vi uppmanar allmänheten att följa med oss i en karneval och klä sig på ett sådant sätt så det symboliserar att man släpper sin inre dåre fri. Därefter avsluta veckan med gratis fest på Esperantoscenen.

Samtliga arrangemang genomförs kl 13 00 på Esperantoscenen. Karnevalen tågar från Valand kl 18 00 till Järntorget.

Denna interaktion mellan socialpolitiska kändisar, målgrupper inom socialt arbete och allmänheten är unik och manar till hopp och samling för alla oss heliga dårar som tror att socialhållbarhet och solidaritet är möjligt i Göteborg NU!

Varmt välkommen att vara med! ”De heliga dårarnas återkomst” är en interaktiv kulturvecka och kraftsamling för alla heliga dårar som orkar tro på solidaritet och social hållbarhet.

Läs mer på vårt Facebook-evenemang här

Hemlöshet och social exkludering