Rättvis Forumteater startar gemensam utbildning för socialarbetare och hemlösa

25 september, 2019

25 september startar Rättvis Forumteater en Språkrörstutbildning med syfte att utbilda elever som språkrör för människor som lever i hemlöshet. Eleverna är en blandning av människor som själva har erfarenhet av hemlöshet, socialarbetare samt allmänheten.  

Sedan 2016 har Rättvis Forumteater erbjudit människor med erfarenhet av hemlöshet forumteatergrupper som ett sätt att förändra sina liv och få en röst i samhället. Rättvis Forumteater har haft föreställningar för bland annat yrkesgrupper och studenter inom socialt arbete och inom vården, och har på det sättet ökat förståelsen hur det är att leva som hemlös hos dessa grupper.  

Nu tar Rättvis Forumteater ett nytt steg i sin utveckling med språkrörsutbildningen. Utbildningen riktar sig till personer med erfarenhet av hemlöshet eller annan social utsatthet, aktörer inom socialt arbete och allmänheten. Syftet med utbildningen är att utbilda eleverna att bli språkrör för människor som lever i hemlöshet och för hemlöshetsfrågan i stort. Detta sker genom att praktiskt utforska metoder som forumteater, psykodrama, konflikthantering, intervjuteknik med mera. I utbildningen finns också en teoretisk del med föreläsningar om aktuella samhällsproblem för personer i hemlöshet av kursledarna själva samt föreläsare från andra brukarorganisationer.  

Kursen kommer att utgå från pedagogikprofessorn Paulo Freires teoribildning om de förtrycktas pedagogik och teatermannen Gustavo Boals interaktionsmetodik, De förtrycktas teater. Tekniker som redan används av Rättvis Forumteater som innebär att låta förtryckta grupper arbeta fram sina egna sociala mobiliserings-strategier genom att dramatisera förtryckande händelser i sina liv och gemensamt i grupperna söka sina ena lösningar på problemen. 

“Denna utbildning är en unik folkbildningsmöjlighet som aldrig har prövats tidigare” säger Gunnar Larsson. “Vi tror på sikt att civilsamhällets engagemang i samverkan med myndigheter och målgrupper inom socialt arbete är framtiden för socialt arbete i denna tid av ekonomiska besparingar”. 


 

Språkrörsutbildningen
Utbildningen sker onsdagar mellan 10-15 på Vasagatan 14 i Räddningsmissionens lokaler. Utbildningen är kostnadsfri och ingen anmälan krävs. 

Hemlöshet och social exkludering