Vad händer med barnet när en förälder hamnar i fängelse?

8 september, 2020

Solrosen är Räddningsmissionens verksamhet för barn och ungdomar som har en förälder i fängelse. Nu lanserar man en insamlingskampanj med dessa barns känslor i fokus.

– De barn och unga som vi möter drabbas av många motstridiga känslor och tankar. Den här kampanjen vill visa att barnet är oskyldigt, men ändå blir straffat, säger Line Fuchs som är verksamhetsledare på Solrosen.

Varje år drabbas 160 000 barn av att någon av deras föräldrar döms för brott eller hamnar i fängelse. Solrosen stöttar dessa barn och deras familjer med stödsamtal, öppna mötesplatser och läger och aktivitetsdagar. Solrosen finns i Göteborg och Borås och större delen av verksamheten drivs med insamlade medel.

– Det är aldrig ett barns fel att en förälder sitter i fängelse. Ändå straffas de med saknad, skam, skuld och ovisshet. Här vill vi vara en trygg plats där de kan få möjlighet att bearbeta sina känslor och också få känna att de inte är ensamma, berättar Line Fuchs.

Så här säger Sam (fingerat namn) om sin tid på Solrosen:

– De fick mig att inse att jag inte är ensam i min situation. Det var skönt att höra att skulden och skammen för brottet som min förälder begått inte ligger hos mig, att det inte var mitt fel. Solrosen är en trygg punkt i livet för mig.

Barns fantasi gör också att de är extra oroliga över hur föräldern har det i fängelset.

– En stor del av vårt arbete handlar om att avlasta barnen från de fantasierna, som oftast är värre än verkligheten. Vi får frågor om föräldern bara får äta vatten och bröd, om de får gå ut eller om de har en egen kudde, förklarar Line Fuchs.

Kampanjen består av filmer och annonser och är skapad med hjälp av reklambyrån Unordinary, som bildades som ett initiativ för att hjälpa arbetslösa reklamkreatörer och reklamstudenter under coronaepidemin.

Solrosen Solrosen Göteborg Solrosen Borås