Mominon popapoppopa sositottoteror
i fofänongogelolsose.

Bakom varje person som misshandlar, missbrukar eller till och med dödar finns ofta barn,
som bär detta som en tung hemlighet. Solrosen hjälper barn med en förälder i fängelse att prata om skam, skuld, sorg och längtan, och erbjuder allt från krissamtal till sommarläger. 

 

 

Barn som lever med en förälder i fängelse bär ofta det som en stor hemlighet de inte vågar berätta för någon. Det är svårt att veta hur man ska hantera känslor som skuld, skam, oro samtidigt som man längtar efter sin förälder.

I Sverige finns det över 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller inom frivården, barn som går omkring med många blandade känslor och som är i behov av information och stöd.

Solrosen finns i Göteborg och Borås och erbjuder barn möjlighet att sätta ord på sina känslor och  hjälp att förstå att de inte är ensamma om sin situation. Vi stöttar hela familjen runt barnet med bla. samtal, grupper, dagsaktiviteter och läger. 

 

Vill du stötta Solrosens arbete?

Vi behöver din hjälp för att fler barn ska få det stöd de behöver.  Skicka en gåva via Swish till 900 44 41, ge en gåva på vår hemsida eller köp ett stödsamtal eller en lägervecka i vår gåvoshop. 

Tack för din gåva!

GE EN GÅVA GÅVOSHOP

Detta är Solrosen

30 000 barn i Sverige har en förälder i fängelse eller frivård. 
Solrosen ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Solrosen finns i Göteborg och Borås och erbjuder bland annat:

•    Individuella kris- och stödsamtal
•    Gruppverksamhet och mötesplatser
•    Uppsökande verksamhet mot kriminalvården
•    Läger- och lovaktiviteter
•    Musikverksamhet

Läs mer

– Vi hade inte kunnat göra den här resan utan Solrosen.

Stefan och Karin hade två små barn när Stefan blev frihetsberövad. Samtidigt som han var häktad fick familjen kontakt med Solrosen. 
 – När du har fulla restriktioner som jag hade så blev Solrosen en mer direkt kontakt med familjen, säger Stefan. Jag inser nu hur mycket Solrosen var där för Karin. Vi hade inte klarat detta utan dem.

Läs artikeln om när Stefan och Karin (som egentligen heter något annat) berättar om hur det var när Stefan var frihetsberövad, hur relationen till barnen påverkades och stödet de fick från Solrosen.

Läs mer

"Nu vet jag varför mamma har varit ledsen. Jag trodde det var mitt fel"

Barn Solrosen