Solrosen

30 000 barn i Sverige har en förälder i fängelse eller frivård. Solrosen ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Solrosen finns i Göteborg och Borås.

Vi kan inte blunda

Visste du att 160 000 barn om året har en förälder som döms för brott? Och att en majoritet av dem lämnas utan stöd, utan möjlighet att bearbeta det trauma som situationen ofta innebär också för dem? 

Sveriges politiker vet det – ändå får det fortsätta vara så. Under årets politikervecka i Almedalen går Solrosen/Räddningsmissionen, Erikshjälpen och Bufff som tre organisationer samman för att lyfta upp den här frågan där den hör hemma: på den politiska agendan.

Solrosen Solrosen Göteborg Solrosen Borås
Läs mer
Debattartikel: ”Får man älska en förälder som har mördat?”

Barn till frihetsberövade föräldrar får varken det stöd eller hjälp de behöver. Då straffas även barnen för de kriminella handlingar deras föräldrar begått. Nu är det dags att Sverige tar deras rättigheter och behov på allvar – för hela samhällets skull.

Solrosen Solrosen Göteborg Solrosen Borås Debatt
Läs mer