Solrosen

30 000 barn i Sverige har en förälder i fängelse eller frivård. Solrosen ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Solrosen finns i Göteborg och Borås.

Debattartikel: ”Får man älska en förälder som har mördat?”

Barn till frihetsberövade föräldrar får varken det stöd eller hjälp de behöver. Då straffas även barnen för de kriminella handlingar deras föräldrar begått. Nu är det dags att Sverige tar deras rättigheter och behov på allvar – för hela samhällets skull.

Solrosen Solrosen Göteborg Solrosen Borås Debatt
Läs mer