– Tänk om vi kunde förändra människors syn på psykiatrin.

Bland Räddningsmissionens boendeverksamheter finns två psykiatriboenden i centrala Göteborg. Där bor vuxna personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver stöd i vardagen för att få goda levnadsvillkor. Målet är att de boende ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och stödet är utformat efter det behov varje individ har. Jannike Fast är medicinskt ansvarig för verksamheten. – Jag brinner för att förändra människors syn på psykiatrin, sägen hon.

Vi träffar Jannike i köket på ena boendet. Här finns också en liten ateljé i form av en kreativ hörna med elpiano, böcker och utrustning för målning med mera. I våningarna under ligger boendets 8 lägenheter.

– Vår arbetsplats är någons hem, de flesta bor här permanent, förklarar Jannike. Ibland har vi fungerat som ett träningsboende för någon som flyttat till ett eget boende. Vi har också haft någon som har flyttat tillbaka hit efter ett försök att bo helt själv, berättar hon.

De boende inreder sina egna lägenheter och bestämmer själva över miljön i dem. Men många måltider äts tillsammans i det gemensamma köket. Personalen erbjuder också olika aktiviteter, både gemensamt och individuellt, utifrån de boendes önskemål.

– För oss i personalen är det viktigt att skapa en inkluderande, varm och öppen gemenskap, säger Jannike. Vi har någon form av aktivitet varje dag. Det är filmkvällar, quiz, sång och musik, en gemensam måltid eller så har någon bjudit hit sin familj. Ett par gånger i månaden gör vi något extra, som att åka till Hornborgasjön och titta på tranor.

Psykiskt sjuka är också värdefulla individer Behovet av stöd varierar och personalen måste vara flexibel, vilket kan vara en utmaning i sig.

– Det är många olika faktorer som påverkar den psykiska hälsan, förklarar Jannike. Vi erbjuder stöd med förståelse för en människas hela situation. Den sociala aspekten är minst lika viktig som den mentala och fysiska hälsan.

Här ser Jannike stora fördelar med Räddningsmissionens sätt att arbeta.

– Personligen har jag svårt att förstå hur stödet är format i samhället, där själ, arv och miljö behandlas eller hanteras av flera olika yrkesroller som inte resonerar med varandra. Man kan inte ställa krav på att en person som lever i någon form av utsatthet, själv ska ta ansvar för sin situation.

"Det handlar om att se varje människa som en värdefull och oändligt älskad individ. Oavsett vad man bär på, vad man har varit med om eller hur man mår"

Målet är att personerna på boendet ska kunna leva sina liv med hög grad av självständighet och delaktighet. Det finns också personal på plats både dag och natt.

– Vi har vaken personal hela dygnet, det är en trygghet för de som bor här. Många kommer upp hit till köket på nätterna och söker sällskap. Ibland är det svårt att komma till ro. Samtal är den mest förekommande insatsen för ökad trygghet, berättar Jannike.

Jannikes roll som medicinskt ansvarig handlar om att se till att alla boende får en god och nära vård, att kommunens förväntningar infrias och att samverkan med externa vårdgivare fungerar. – Det handlar mycket om att skapa en bra kvalitet på det vi gör här och att varje boende känner sig sedd och respekterad. När Jannike beskriver vad som driver henne kommer orden snabbt och enkelt.

– Det handlar om att se varje människa som en värdefull och oändligt älskad individ. Oavsett vad man bär på, vad man har varit med om eller hur man mår. Jag önskar att vi kunde förändra människors syn på psykiatrin och psykiska sjukdomar. Att folk inte är så dömande mot personer som inte uppför sig så som man förväntar sig. Tänk om alla kunde förstå att någon som exempelvis lider av schizofreni och beter sig annorlunda, inte är mer märklig än någon annan. Den personen är kanske bara stressad eller förvirrad. Jag är så glad och stolt över att vi får vara röstbärare för den här målgruppen, säger Jannike.

Viktigt att känna glädje i de små framstegen

Jannike menar att människorna som bor på boendena behöver bli sedda och bemötta på ett värdigt sätt.

– De är inte bara vårdtagare. De är människor som behöver bemötas öppet, kärleksfullt och tålmodigt. Vi kan inte ställa några krav på dem som knappt har energi eller förmåga att upprätthålla en relation.

Jannike är särskilt glad att få arbeta inom en ideell organisation som kan vara mer kreativ och direkt i sitt agerande.

– Den ordinarie vårdens kommunikation med kallelser via brev eller digital kommunikation är ofta svår för en målgruppen att svara på. Ärenden riskerar att fastna i rutiner och processer vilket gör att den enskilda patienten lätt hamnar mellan stolarna. Här är det kravlös och tydligare kommunikation, säger Jannike.

– Man brukar tala om ”joy in work” som motsats till ”joy at work”, där meningsfulla arbetsuppgifter ger energi i arbetet. Att känna glädje i de olika framstegen som vi tar tillsammans i processerna med och för individen, är vad som ger oss motivation i en relativt svår miljö.

Jannike och hennes kollegor är därför noga med att uppmärksamma varje framsteg och peppa varandra.

– Vi bygger relationer, tar en kaffe i uppehållsrummet eller blir inbjudna till mys i en lägenhet. Det är små men viktiga steg mot att bli mer självständig, att klara sin egen vardag. Och att få leva ett värdigt liv, avslutar Jannike.

Våra boenden Styrmansgatans gruppboende Bellmansgatans gruppboende