Särskild utsatthet bland kvinnor i hemlöshet

Hemlöshet bland kvinnor är ofta dold och det finns ett stort mörkertal eftersom kvinnor ofta inte söker offentlig hjälp, utan försöker klara sig själva, genom släkt, vänner och bekanta. Eftersom kvinnor är en minoritet inom gruppen hemlösa finns det inte lika mycket kunskap och forskning kring deras liv och behov. Förmodligen är den mer omfattande än vad som uppmärksammas av myndigheter.

Madeleine Forsén och jobbar i Räddningsmissionens kvinnoverksamhet Agora och möter dessa kvinnor varje dag. Hon berättar att kvinnorna är extra utsatta.

– Som hemlös kvinna är du extra utsatt och sårbar, förklarar Madeleine. Vi möter kvinnor som i sin hemlöshet ofta är våldsutsatta och hotade på ett helt annat sätt än vad män i samma situation är. Många kvinnor blir också hemlösa som en följd av våld i en nära relationer, säger Madeleine.

 

 

37% av alla människor i akut hemlöshet
i Göteborg är kvinnor

Trassliga relationer och våld ofta orsaker till hemlöshet

37% av alla människor i akut hemlöshet i Göteborg är kvinnor. Kvinnlig hemlöshet handlar sällan om missbruk och beroendeproblem. När kvinnor hamnar i hemlöshet är orsakerna ofta att man blir av med sin lägenhet, att man blir vräkt till följd av bråk eller skilsmässor med sambo eller make.

Här finns också många fall av våld i nära relation.

– Vi träffar kvinnor som nästan blivit ihjälslagna och kvinnor som inte haft ett hem på många år, berättar Madeleine.

Bland hemlösa kvinnor finns också ofta känslor av skam och skuld, inte minst om det finns barn med i bilden. Madeleine berättar att många skäms över att inte kunna bjuda hem sina barn.

Hemlösheten är också traditionell på så sätt att det finns en tydlig ojämlikhet mellan kvinnor och män, där kvinnorna lever i en beroendeställning gentemot männen och där det finns risk för att bli misshandlad.

– Samhällets normer att kvinnor oftare söker informell hjälp, via en man. De är då helt utlämnade till den mannen, som i sin tur kanske har en missbruksproblematik eller liknande, säger Madeleine Forsén.

Vi träffar kvinnor som nästan blivit ihjälslagna och kvinnor som inte har haft ett hem på många år

Räddningsmissionen erbjuder både akuta insatser och långsiktig förändring

Räddningsmissionen erbjuder hemlösa och utsatta kvinnor olika former av stöd och hjälp genom mötesplatser, akuta insatser, uppsökande arbete, olika typer av boenden och individuellt utformat stöd.

Caroline är ett boende för äldre kvinnor som lever i hemlöshet. Hit kommer kvinnor för att få stöd och målet är att komma vidare till en mer permanent boendelösning.

– På Caroline vill vi att alla kvinnor ska känna sig välkomna och sedda. Vi jobbar med långsiktiga relationer för att ge stöd till förändring. Vi finns även med som stöd vid kontakt med myndigheter och sjukvård. På Caroline finns vi med hela vägen till en mer långsiktig lösning, avslutar Madeleine Forsén

Vi möter kvinnor som i sin hemlöshet ofta är våldsutsatta och hotade på ett helt annat sätt än vad män i samma situation är 

Hemlöshet och social exkludering Agora - kvinnoverksamhet Stöd för kvinnor utsatta för hedersvåld och könsstympning Kvinnor i utsatthet