Skapa rättvisa i en orättvis värld

Räddningsmissionens arbete med utsatta EU-medborgare bedrivs på flera sätt och på flera platser. Gemensamt för allt arbete är att ge människor som lever långt utanför det svenska välfärdssystemet möjlighet att förändra sina egna liv och bättre förutsättningar för social inkludering.
 

Ulrika Falk är ansvarig för Räddningsmissionens arbete med utsatta EU-medborgare.
– Vårt fokus ligger på socialt stöd och samhällsinformation, vikten av utbildning och social planering, berättar Ulrika. Därför fokuserar vi på socialt stöd i form av språkkurser, hjälp med att skriva ett CV eller att länka vidare till andra samhällsinstanser.

Men Räddningsmissionen bedriver också ett uppsökande arbete, både i Göteborg och i Malmö.
– Våra mobila team, Po Drom, utför fältarbete i gatumiljö och vid tillfälliga boplatser i Göteborg och i Malmö. Teamen har som uppgift sprida samhällsinformation med rådgivning och fungera som kultur och språktolkar. Teamen fokuserar på frågor kring säkerhet, trygghet och konfliktlösning i gatumiljö, säger Ulrika.

Po Drom-teamen är ett samarbete med Tidningen Faktum och Stadsmissionen och finansieras av EU-fonden FEAD.

Utöver det uppsökande arbetet och det sociala stödet, driver Räddningsmissionen övernattningsboendet Station Nord. Här finns möjlighet till övernattning för personer som inte ges och får tillgång till de offentliga trygghetssystemen och saknar boende/tak över huvudet. Härbärget erbjuder ca 40 platser för vuxna och drivs med hjälp av Göteborg Stad.

Av de människor som Ulrika och hennes medarbetare möter har den största delen flytt från utanförskap och fattigdom i Europa. De allra flesta är EU-medborgare men det kan också vara människor med annan rättslig status. Många är romer, som är Europas största minoritet.


– Det är människor som under historien alltid stått utanför samhället. Vi hjälper dem att hitta möjligheter, i det lilla och det stora. Trygga människor fattar bättre beslut. Om vi kan tillgodose behov och göra så att människor känner sig tryggare kan vi också ge dem förutsättningar att faktiskt förändra sina liv, avslutar Ulrika Falk.

Bashjälpen i Betlehemskyrkan
En del i Räddningsmissionens sociala stöd till utsatta EU-medborgare är Bashjälpen i Betlehemskyrkan i centrala Göteborg. Hit kommer människor fyra morgnar i veckan för att få frukost, möjligheten att ta en dusch, tvätta sina kläder och sitta ner och umgås.

Per Duregård är pastor med ansvar för kyrkans sociala arbete.

– Det är drygt 40 personer här på morgnarna. Alla är inte EU-medborgare, här finns också många ensamma människor, berättar Per. I Bashjälpen arbetar både anställda och volontärer tillsammans. Per betonar att det viktigaste är gemenskapen.

– Att man som volontär inte först och främst är där för att hjälpa till med frukosten, utan för att bidra till gemenskapen. Att det blir mindre akut hjälpverksamhet och mer fokus på umgänge mellan besökare och volontärer. Vår gemensamma vision är att tillsammans bygga ett socialt arbete och att hitta ett handlingsutrymme för att bidra till en lite mindre orättvis värld. Här behöver vi all hjälp vi kan få i form av volontärer och andra, förklarar han.


Text: Alicia Wennstig
Bild: Stina Gränfors

Utsatta EU-medborgare Socialt stöd och Familjecenter