Socialt stöd och Socialt center

 

Socialt center

På Socialt center välkomnar vi människor som befinner sig utanför välfärdssystemet och som behöver både akut och långsiktig hjälp. Akuta behov kan exempelvis röra övernattning, dusch och tvätt. Långsiktig hjälp kan handla om språkkurs och koppling till arbetsmarknaden. I verksamheten fokuserar vi på socialt stöd, bashjälp, samhällsinformation, länkning till hemlandet och stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård och skola. 

Verksamheten sker i samverkan och med flera aktörer. Basbehov och inbokning sker inom IOP, Idéburet offentligt partnerskap med Socialförvaltning Sydväst. I verksamheten samverkar vi med olika organisationer samt med Betlehemskyrkan. Kring arbetet finns även volontärer som på olika vis bidrar med kunskap, tid och erfarenheter.

Bashjälp 

Flera förmiddagar i veckan erbjuder vi möjligheter till dusch och tvätt för människor som annars inte har tillgång till det. I samband med bashjälpen serveras även frukost och socialarbetare finns på plats för stöd med information och länkning. Varje dag har vi mellan 30-70 gäster. 

Socialt stöd till familjer 

De flesta av de vi möter i vår verksamhet har barn, antingen i Göteborg eller i hemlandet. För oss är barns rättigheter i fokus och vi vill bidra till trygghet i en för de vi möter oftast otrygg tillvaro. Vi har beredskap för att ge akut stöd till familjer som tillfälligt kommer till Göteborg och är behov av information, länkning och hjälp i kontakt med myndigheter. Vi erbjuder också stöd till de som har sin primära vistelse i Göteborg men saknar uppehållsrätt, vilket innebär stöd i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter samt samhällsinformation för de som har för avsikt att etablera sig i Sverige med stöd av EU-rätten och den fria rörligheten. 

Samhällsinformation & kontakt med myndigheter och sjukvård 

En del i vårt långsiktiga arbete är att vi erbjuder språkkurs, samhällsinformation, kunskapshöjande insatser så som information om hälsa, rättigheter och praktisk information kring samordningsnummer, uppehållsrätt och arbetsmarknad. 

Vi erbjuder även stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård för både barn och vuxna. 

Social planering 

I samverkan inom IOP med Socialförvaltning Sydväst erbjuder vi stöd för målgruppen i olika former. Social planering är en del vilket innebär individuella möten med målgruppen där vi gemensamt inventerar frågor utifrån individens specifika situation så som hälsa, utbildning, intention med vistelsen i Sverige och behov av samhällsinformation. 

Individuell uppföljning ger en tydligare bild av vilket stöd personer behöver, faktiska omständigheter i hemlandet för de vi möter och kan bidra till att stärka resurser och kan bidra till en ökad känsla av egenmakt. 

Gemensamt skapas en plan med aktiviteter så som arbetssökande, deltagande i alfabetiseringskurs och annat personen ser som relevant i sin specifika situation. Social planering är en möjlighet och ett samtidigt ett krav för att boka en plats för övernattning. 

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss!

Nyheter

Debatt: Räddningsmissionen kommenterar regeringens hemlöshetsstrategi

Förra veckan presenterade regeringen en strategi för hur Sverige ska motverka hemlöshet. Vi på Räddningsmissionen har under lång tid arbetat för att en sådan här strategi ska bli verklighet och är glada över att regeringen äntligen säger sig vilja ta hemlöshetsfrågan på allvar. 
 

Hemlöshet och social exkludering Social inkludering och migration Frukostcafé Vasa – för hemlösa och socialt utsatta 35:an – en säng för natten Socialt stöd och Socialt center hemlöshet
Läs mer
Debatt: Den verkliga skandalen förtigs i debatten om statsministerns städerska

När en städare utlöste ett larm hemma hos Magdalena Anderssons satte det igång en debatt om Sveriges gränser, säkerhetspolisens bristande kontroll. En ung latinamerikansk kvinna som saknar uppehållstillstånd utmålas som en säkerhetsrisk medan den verkliga skandalen är hur papperslösa utnyttjas på den svarta arbetsmarknaden i Sverige.

Social inkludering och migration Socialt stöd och Socialt center
Läs mer

Berättelser

Skapa rättvisa i en orättvis värld

Räddningsmissionens arbete med utsatta EU-medborgare bedrivs på flera sätt och på flera platser. Gemensamt för allt arbete är att ge människor som lever långt utanför det svenska välfärdssystemet möjlighet att förändra sina egna liv och bättre förutsättningar för social inkludering.

Läs mer