Låt ditt arv bidra till en varmare framtid för Göteborg

Att skriva in Räddningsmissionen i ditt testamente är att hjälpa oss hjälpa andra. I framtiden. Det är något alla kan göra, även om du inte har möjlighet att ge en gåva idag

Att skriva in Räddningsmissionen i ditt testamente är att hjälpa oss hjälpa andra. I framtiden. Det är något alla kan göra, även om du inte har möjlighet att ge en gåva idag. Många människor skulle vilja skänka mer pengar till välgörenhet om de hade ekonomisk möjlighet. Att skänka via sitt testamente är ett smart sätt att ge mer i framtiden än vad man kan idag.

Testamentsgåvor ger oss möjlighet att utveckla vårt arbete där behoven är som störst eller att starta nya verksamheter och skapa beredskap för akuta insatser. Vi får också möjlighet att planera vårt arbete på längre sikt för att kunna erbjuda hjälp till fler utsatta människor.

Vad du kan ge

Om du har arvingar så har de laglig rätt till hälften av din kvarlåtenskap. Resten kan du själv välja att fördela hur du vill. Du kan till exempel välja att ge ett valfritt belopp, eller en procentuell del av ditt arv till Räddningsmissionen. Vi kan ta emot kontantbelopp, värdepapper, fastigheter och lös egendom. Räddningsmissionen är befriad från kapitalvinstskatt, vilket betyder att hela gåvan går oavkortat till vårt sociala arbete.

Så skriver du testamente

Det är inte svårt att skriva testamente. Men några formella krav behöver uppfyllas:

• Du måste datera och underteckna ditt testamente själv, och signaturen måste bevittnas av personer som närvarar när du undertecknar. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller vara inkluderade i ditt testamente och de måste vara minst 15 år. Du behöver inte visa dem vad du skrivit, men du måste tala om att det är ett testamente de bevittnar.

• Om du behöver hjälp med att skriva testamentet korrekt kan du vända dig till någon som arbetar med arvsrätt; en advokat, din bank eller en större begravningsbyrå. Det är viktigt att du söker hjälp hos en sakkunnig person om du är tveksam.

• Förvara ditt testamente på en säker plats. Till exempel i Livsarkivet, Testamentsbanken och Vita arkivet

• Om du väljer att inkludera Räddningsmissionen i ditt testamente behöver du uppge organisationsnumret: 857202-5974

Du bestämmer hur mycket du vill ge och vi hjälper dig genom processen. Hör av dig till oss om du funderar på eller vill skriva in Räddningsmissionen i ditt testamente.

 

Ta gärna kontakt med oss!

Ett enkelt liv som som fick betyda mycket

I början av sommaren 2019 avled Martin Grelsson hemma i lägenheten i Hammarkullen. Han blev 51 år. Trots att han levde ett enkelt liv lämnade han efter sig en stor summa pengar som Räddningsmissionen har fått ta del av. Här berättar storebror Urban om Martin. 

Läs mer