Ringvän

Med stöd från Radiohjälpen samarbetar Räddningsmissionen tillsammans med Bräcke diakoni för att matcha äldre som lever i isolering med en ringvän för att bryta ensamhet.

Under den rådande coronapandemin har social isolering och ensamhet hos äldre ökat. Tillsammans vill vi, Bräcke diakoni och Räddningsmissionen, med stöd från Radiohjälpen, samarbeta för att hjälpa äldre och öka deras välbefinnande. Detta vill vi göra genom att matcha den äldre med en volontär, som i det här projektet kallas “ringvän”. Helt enkelt någon som har lite extra tid och en gång i veckan kan samtala över telefon.   

Äldre riskerar att drabbas hårt av coronaviruset och eftersom de befinner sig i riskgrupp, lever de flesta i isolering och de sociala kontakterna begränsas. Många av de äldre har redan innan virusets utbrott begränsade sociala kontakter och känner en stor ensamhet vilket är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Bräcke diakoni har löpande kontakt med äldre genom hemtjänstverksamhet i Göteborg, Alingsås och Linköping och Räddningsmissionen har en omfattande volontärverksamhet samt en förmåga att mobilisera den kraft som finns inom den ideella sektorn.  

Rekryteringen av ringvänner är nu i full gång för att matchas ihop med en äldre och inleda en kontakt som upprätthålls minst 1 gång per vecka. I den här tiden av isolering kan ett telefonsamtal få betyda mycket; någon att få prata av sig om sin oro med eller få hjälp att tänka på något annat. Ringvännen får utbildning och får vägledning av Räddningsmissionen.  

Räddningsmissionen och Bräcke diakoni har samma drivkrafter; att göra skillnad för den enskilda människan. Nu använder vi våra respektive styrkor för att göra en konkret och välbehövlig insats där vi hjälper våra sköra och äldre. Vi tror att människor behöver människor och är övertygade om att det för många kan betyda mycket att bara ha någon att prata med. Tillsammans vill vi skapa relationer där volontärer samtalar och lyssnar på de äldre och på så sätt bryta isolering samt skapa betydelsefulla gemenskaper, socialt sammanhang och glädje – för båda parter! 

Kontakta oss

Vill du veta mer om projektet Ringvän? Välkommen att kontakta oss

Projektet är möjligt tack vare stöd från Radiohjälpen.
Projektet genomförs tillsammans med Bräcke Diakoni som är en idéburen stiftelse, utan vinstsyfte med ett 50-tal verksamheter på många olika håll i landet. Bräcke Diakoni arbetar med rehabilitering, habilitering, barn- och ungdomsverksamheter, äldreomsorg, primärvård samt utbildning.
Ringvänner ska motverka ensamhet bland äldre i coronatider

Under den rådande coronapandemin har social isolering och ensamhet hos äldre ökat. Räddningsmissionen och Bräcke diakoni startar nu med stöd från Radiohjälpen ett nytt projekt för att hjälpa äldre och öka deras välbefinnande. Projektet kallas Ringvän och innebär att Räddningsmissionen kommer att rekrytera volontärer, eller “ringvänner” som sedan matchas med en äldre hemtjänstkund från Bräcke diakoni. En gång i veckan ska ringvännen och den äldre samtala över telefon.

Ringvän Volontär
Läs mer