Ringvänner ska motverka ensamhet bland äldre i coronatider

1 juni, 2020

Under den rådande coronapandemin har social isolering och ensamhet hos äldre ökat. Räddningsmissionen och Bräcke diakoni startar nu med stöd från Radiohjälpen ett nytt projekt för att hjälpa äldre och öka deras välbefinnande. Projektet kallas Ringvän och innebär att Räddningsmissionen kommer att rekrytera volontärer, eller “ringvänner” som sedan matchas med en äldre hemtjänstkund från Bräcke diakoni. En gång i veckan ska ringvännen och den äldre samtala över telefon.

“Äldre riskerar ju att drabbas hårt av coronaviruset och eftersom de befinner sig i riskgrupp lever de flesta i isolering och deras sociala kontakter begränsas. Många av de äldre har redan innan virusets utbrott begränsade sociala kontakter och känner en stor ensamhet vilket är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Vi tror att i här tiden av isolering kan ett telefonsamtal få betyda mycket, någon att få prata av sig om sin oro med eller få hjälp att tänka på något annat” säger Elinore Lissledal på Bräcke diakoni.

Bräcke diakoni har hemtjänstkunder i Göteborg, Alingsås och Linköping. Inga-Britt som är en av hemtjänstkunderna i Göteborg har precis tackat ja till att vara med i projektet. "Alla mina väninnor har gått bort, jag har ingen att prata med längre. Det hade varit kul med en ny vänskap." Målet är att nå 120 stycken äldre i riskgrupp.

Volontärerna kommer att rekryteras av Räddningsmissionen och sedan utbildas helt digitalt. “I den här tiden är vi tvungna att ställa om våra verksamheter för att stötta de mest utsatta. Vi vet av erfarenhet att ett volontäruppdrag ofta är väldigt givande för båda parter och vi hoppas att ett sådant här uppdrag kan locka människor som inte annars har kanske tiden att engagera sig volontärt. En del av oss har ju just nu mer tid än vad vi annars har och ett telefonsamtal som inte är beroende av plats kan ju vara lättare att få in i sitt schema”säger Cia Hesselgren, volontäransvarig på Räddningsmissionen.

Räddningsmissionen och Bräcke diakoni har samma drivkrafter; att göra skillnad för den enskilda människan. “Vi ser det som en styrka att kunna jobba tillsammans på det här sättet och ser fram emot att se hur de här nya relationerna kan få bryta ensamhet hos äldre” avslutar Elinore Lissledal.

Vill du bli en ringvän?

Läs mer och ansök här.

Läs mer

Ringvän Volontär