Vårt nationella arbete

Solrosen arbetar  nationellt och vill, utöver det direkta stödet, verka för att barn till frihetsberövade och deras familjer får ett utökat och likriktat stöd oavsett var i landet man bor. Stödet ges via våra Solrosverksamheter i Göteborg och Borås samt via de verksamheter som arbetar enligt ”Solrosmodellen” i Umeå, Skellefteå och Jönköping.

Under lång tid har Räddningsmissionen och barnrättsorganisationen Erikshjälpen samarbetat genom verksamheten Solrosen. De senaste åren har samarbetet fördjupats då vi gemensamt har sett att barn till frihetsberövade och deras familjer behöver ett utökat och likriktat stöd över landet. Vi som barnrättsorganisationer vill på ett tydligare sätt driva dessa frågor tillsammans för att öka kunskapen om målgruppen och sprida ”Solrosmodellen” vidare.

Samarbetet har bland annat resulterat i att Umeå Stadsmission med verksamheten Kumulus och Frälsningsarméns Vårsols samtalscenter i Jönköping arbetar efter solrosmodellen med handledning från Solrosen.

Solrosmodellen avser det arbetssätt som utvecklats genom åren i Göteborg och Borås. Innehåller tex individuella samtal för barn, föräldrar, förälder- och barnsamtal, Barngrupp/tematräffar, uppsökande verksamhet på häkte och anstalt, föräldracirklar på anstalt, öppen mötesplats, metod för text och musik, läger etc. 

Vi har gemensamt arbetat fram handledarmaterialet “Att ha en förälder i fängelse” som innehåller ett handledningshäfte med sju teman och tillhörande övningar samt text och musik.

Läs mer om handledarmaterialet här